Chci se objednat

Mezinárodní certifikát kvality ISO 9001:2008

26.06.2013
Mezinárodní certifikát kvality ISO 9001:2008

Již v minulosti bylo Oční centrum Praha držitelem mezinárodního nezávislého certifikátu kvality ISO 9001:2008. V roce 2013 Oční centrum Praha opět úspěšně prošlo nezávislým auditem a na tři roky znovu získalo tento významný certifikát kvality ISO 9001:2008 za kvalitní:

AMBULANTNÍ LÉČENÍ A PREVENTIVNÍ PÉČI V OBORU OFTALMOLOGIE VČETNĚ KOMPLEXNÍHO PŘEDOPERAČNÍHO A POOPERAČNÍHO VYŠETŘENÍ A REFRAKČNÍ CHIRURGIE A OPERATIVY ŠEDÉHO ZÁKALU. 

Neustálé zlepšování kvality služeb a snaha o maximální spokojenost klientů je již od roku 2000 nosnou myšlenkou Očního centra Praha. Znovuzískání tohoto certifikátu - mezinárodně uznávané normy kvality - deklaruje, že kvalita služeb, procesů a chodu celé kliniky je na vysoké úrovni, což potvrzuje i skutečnost, že nezávislý auditor při certifikačním auditu nenalezl žádné nedostatky a kvalitu celé organizace hodnotil velmi kladně. Pro všechny pacienty je i toto znovuzískání normy kvality zřetelným signálem, že kvalita Očního centra Praha je stabilně a dlouhodobě na vysoké úrovni.   

Pro další roky i nadále zůstává hlavním cílem Očního centra Praha neustálé zlepšování kvality služeb a maximální spokojenost klientů, kterou svojí vysokou odborností a přístupem ke každému pacientovi zajišťuje celý lékařský i nelékařský personál Očního centra Praha.