PROVOZ NEOMEZEN (aktualizováno k 1.3.2021)

Chci se objednat

Dny prevence zraku: Policisté a záchranáři upozorňují na nutnost prevence očních vad

08.12.2016
Dny prevence zraku: Policisté a záchranáři upozorňují na nutnost prevence očních vad

V posledním listopadovém týdnu se konaly 5. jubilejní  “Dny prevence zraku”. Tato akce upozorňuje na nutnost prevence očních vad, především pak u příslušníků složek Integrovaného záchranného systému, u nichž je dobrý zrak nezbytný pro výkon jejich povolání. Během 5 let, kdy je akce pořádána, bylo vyšetřeno více než 2500 strážníků, policistů a záchranářů.

 

 

Preventivní vyšetření ukázala, že celých 5 ročníků Dnů prevence zraku mělo smysl

 

Zájem o vyšetření zraku byl ze strany příslušníků IZS opět velký. Celkem jsme vyšetřili téměř 500 příslušníků záchranných složek. 

 

Během tří dnů přijelo Očního centrum Praha se svou mobilní klinikou a týmem lékařů a sester přímo na pracoviště zaměstnanců Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Policejního prezidia ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

 

V letošním roce se oproti předchozím ročníkům zúčastnilo mnohem více osob opakovaně a pravidelné kontroly zraku se jim vyplatily, neboť u nich bylo zaznamenáno zlepšení, měli správnou dioptrickou korekci v brýlích a vyšší nitrooční tlak byl podchycen. 

Během vyšetření jsme nejčastěji zjistili refrakční vady - nejčastěji měli lidé špatné brýle na čtení, příp. je neměli vůbec, i když by je již potřebovali. Dále byl u 20% nově vyšetřených zjištěn vyšší nitrooční tlak, který je nutné pravidelně kontrolovat z důvodu možného vzniku zeleného zákalu. V malém procentu byl zjištěn i šedý zákal, který bude do roka potřeba operovat. U několika starších vyšetřených byla zjištěna počínající forma makulární degenerace.

 

Včasné rozpoznání očních onemocnění může zabránit trvalým poškozením či dokonce slepotě

 

 „Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a předcházení onemocnění, která zpočátku mohou probíhat i zcela nepozorovaně a bez obtíží. Mezi taková onemocnění patří především zelený a šedý zákal nebo tzv. věkem podmíněná makulární degenerace, u kterých nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. Preventivní oční prohlídku doporučujeme podstupovat jednou do roka a jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou vážně.“ uvádí k důležitosti preventivních prohlídek primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar.

 

Vyšetření zraku není časově náročné a zabere asi 20 minut. Během vyšetření byly příslušníkům záchranných složek přístrojově změřeny dioptrie pro vidění na blízko, střední vzdálenost a na dálku, změřen nitrooční tlak a vyšetřeno oční pozadí. Následovalo vyšetření zraku oční lékařkou, která provedla stanovení brýlové korekce pro vidění na čtení a na dálku a v závěru proběhla závěrečná konzultace s očním lékařem, který doporučil případnou léčbu.

 

 

Primář OCP MUDr. Radan Zugar hovoří o Dnech prevence zraku ve Studiu 6 v České televizi 

 

 

 

Všichni bychom se měli nechat inspirovat a nepodceňovat prevenci zraku. Navštivte svého očního specialistu a ujistěte se, že máte zrak v pořádku i vy.