PROVOZ NEOMEZEN

Chci se objednat

MUDr. PETRA SEIDLER ŠTANGOVÁ, Ph.D.
Odborný oční lékař

MUDr. PETRA SEIDLER ŠTANGOVÁ, Ph.D.

MUDr. Petra Seidler Štangová, Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 ukončila postgraduální studium na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Téma disertační práce: Studium imunopatologických mechanismů autoimunitní uveitidy a definování nových terapeutických možností.


V letech 2004 a 2005 absolvovala několik měsíců zahraniční stáž na oční klinice nemocnice Santa Casa v Sao Paulu v Brazílii. Od roku 2006 působila jako lékařka na Oční klinice JL, od roku 2007 do roku 2017 lékařka na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2012 do roku 2017 lékařka v Santé s.r.o., od roku 2017 spoluzakladatelka ambulancí DentEye s.r.o.

Od května 2016 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.  Specializuje se na vyšetření předního segmentu oka se specializací na rohovku a onemocnění suchého oka.

Pravidelně se aktivně účastní odborných oftalmologických kongresů a specializovaných kurzů pro oftalmology v ČR i zahraničí. Aktivně prezentuje výsledky práce na mezinárodních kongresech ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgery) a SOE (European Society of Ophthalmology).

Je autorkou několika odborných publikací a je spoluautorkou monografie: SVOZÍLKOVÁ, P. a kol. (Eds) Diagnostika a léčba očních zánětů. Praha: Maxdorf Jessenius 2014. ISBN 978-80-7345-391-6.
Je členkou České oftalmologické společnosti a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.