Metoda HappyLASIK

Metoda HappyLASIK (LASIK = Laser In Situ Keratomileusis) je mnoha léty a mnoha miliony pacientů prověřená laserová operační metoda, která má dobrou účinnost v širokém rozsahu krátkozrakosti, dalekozrakosti i astigmatismu s výjimkou extrémně vysokých stupňů těchto vad. Metoda LASIK kombinuje změnu zakřivení oční rohovky excimerovým laserem s technikou rohovkové lamely vytvořené tzv. femtosekundovým laserem. Při zákroku tak nejsou použity žádné ostré nástroje (např. mikrokeratom, který je doposud velmi rozšířený při vytváření rohovkové lamely).

LASIK - Oční centrum Praha

horizontal