PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

prof. Ing. Jan Hron, CSc., dr. h. c
otec MUDr. Jana Hrona

"Na operačním sále jsem byl v těch nejlepších rukou"

 

Minulý týden u nás na klinice podstoupil operaci šedého zákalu otec našeho pana doktora Hrona, pan prof. Ing. Jan Hron, CSc., dr. h. c., bývalý rektor České zemědělské univerzity v Praze. 

 

Odstranění šedého zákalu provedl panu profesorovi Hronovi pan docent Pašta, náš skvělý operatér a odborný garant Očního centra Praha. Operace proběhla v naprostém pořádku a po operaci pan profesor říká, že se na sále během operace cítil dobře i díky vědomí, že byl v těch nejlepších rukou.

 

Kromě samotné operace si pan profesor velmi chválí přístup všech našich sestřiček, které se o něj staraly během předoperační péče i těch, které asistovaly na sále panu docentovi při samotné operaci.

 

Pan profesor Hron se tak připojil mezi další příbuzné a známé našich zaměstnanců, kteří nám projevili maximální důvěru a svěřili se do naší péče. Věříme tomu, co děláme!