Chci se objednat

Léčba keratokonu

Keratokonus je onemocnění oční rohovky, při kterém dochází k deformaci rohovky, jejímu pomalému, ale trvalému ztenčení a nesprávnému vyklenutí (připomíná kužel vyčnívající vpřed). Změna rohovky má za následek výrazné zhoršení vidění.

Příčina vzniku není bohužel dosud známá - pravděpodobně se jedná o dědičné onemocnění a zároveň na jeho vznik mohou mít vliv i mechanické vlivy jako je časté mnutí očí (často se vyskytuje v souvislosti s alergiemi). Většinou se objevuje mezi 15. - 30. rokem života a obvykle postihuje obě oči, ale v různé míře. Vývoj onemocnění je individuální, trvá dlouhodobě, mnohdy 10 i 20 a více let.

ocp_lecba keratokonu

 

Příznaky a následky keratokonu: zhoršené vidění na dálku, nepravidelný astigmatismus, zdvojené či stínované vidění, dezorientace a zmenšování vzdálenosti, poruchy průhlednosti oční rohovky.

Keratokonus nelze zcela vyléčit, ale lze onemocnění úspěšně pozastavit a stabilizovat.
Je většinou obtížně korigovatelný brýlemi, někdy mohou pomoci tvrdé kontaktní čočky. Dříve bývala jediným řešením transplantace oční rohovky. Dnes lze transplantaci oddálit metodou Collagen Cross Linking (CXL, CCL).


Léčba pomocí Collagen Cross Linking (CXL, CCL)

V Očním centru Praha nově nabízíme léčbu keratokonu pomocí moderní metody zpevňování oční rohovky - Collagen Cross Linking (CXL, CCL), která pomáhá zastavit a stabilizovat toto onemocnění. Cílem léčby je zpevnění kolagenových vazeb v tkáni rohovky, její stabilizace a zabránění progrese keratokonu.

Jedná se o minimálně invazivní metody s vynikajícími a ověřenými výsledky. Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout v počátečním stádiu, proto je důležitá včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby.

 

Průběh zákroku metodou CXL

Před zákrokem musí každý pacient projít podrobným vyšetřením pomocí speciálních počítačových diagnostických přístrojů a lékařským vyšetřením.

Léčba pomocí CXL probíhá ambulantně, je šetrná, bezpečná a má schopnost zastavit postup choroby a u řady pacientů i zlepšení současného stavu. S její pomocí lze předejít nutnosti transplantace rohovky.

Při zákroku metodou CXL je oko lokálně znecitlivěno kapkami a vlastní zákrok je tak prakticky bezbolestný.OCP - CXL CCL Zákrok probíhá vleže na lůžku na operačním sále. Nejprve je odpreparován epitel rohovky, poté aplikujeme po dobu 10 až 30 minut každé 2 minuty riboflavin v kapkách a následně je po dobu 30 min oko ozářeno paprsky ultrafialového světla. Kombinací riboflavinu (vitamin B2) a selektivních paprsků ultrafialového světla o vlnové délce 375 nm dokážeme vytvářet posilující vazebné můstky mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně (zjednodušeně se jedná o obdobný proces, jakým váš zubař vytvrzuje polymerovou zubní plombu). Tím se tkáň rohovky stává pevnější a odolnější. Délka celého výkonu trvá asi 45-60 minut. Po zákroku je na oko aplikována kontaktní čočka, která se odstraní při kontrole.

Léčba keratokonu pomocí CXL není v současné době hrazena ze zdravotního pojištění.

 

horizontal