PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Léčba keratokonu

Keratokonus je onemocnění oční rohovky, při kterém dochází k deformaci rohovky, jejímu pomalému, ale trvalému ztenčení a nesprávnému vyklenutí (připomíná kužel vyčnívající vpřed). Změna rohovky má za následek výrazné zhoršení vidění.

Příčina vzniku není bohužel dosud známá - pravděpodobně se jedná o dědičné onemocnění a zároveň na jeho vznik mohou mít vliv i mechanické vlivy jako je časté mnutí očí (často se vyskytuje v souvislosti s alergiemi). Většinou se objevuje mezi 15. - 30. rokem života a obvykle postihuje obě oči, ale v různé míře. Vývoj onemocnění je individuální, trvá dlouhodobě, mnohdy 10 i 20 a více let.

ocp_lecba keratokonu

 

Příznaky a následky keratokonu: zhoršené vidění na dálku, nepravidelný astigmatismus, zdvojené či stínované vidění, dezorientace a zmenšování vzdálenosti, poruchy průhlednosti oční rohovky.

Keratokonus nelze zcela vyléčit, ale lze onemocnění úspěšně pozastavit a stabilizovat.
Je většinou obtížně korigovatelný brýlemi, někdy mohou pomoci tvrdé kontaktní čočky. Dříve bývala jediným řešením transplantace oční rohovky. Dnes lze transplantaci oddálit metodou Corneal Cross-linking (CXL, CCL).


Léčba pomocí Corneal Cross-linking (CXL, CCL)

V Očním centru Praha nově nabízíme léčbu keratokonu pomocí moderní metody zpevňování oční rohovky - Corneal Cross-linking (CXL, CCL), která pomáhá zastavit a stabilizovat toto onemocnění. Cílem léčby je zpevnění kolagenových vazeb v tkáni rohovky, její stabilizace a zabránění progrese keratokonu.

Jedná se o minimálně invazivní metody s vynikajícími a ověřenými výsledky. Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout v počátečním stádiu, proto je důležitá včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby.

 

Průběh zákroku metodou CXL

Před zákrokem musí každý pacient projít podrobným vyšetřením pomocí speciálních počítačových diagnostických přístrojů a lékařským vyšetřením.

Léčba pomocí CXL probíhá ambulantně, je šetrná, bezpečná a má schopnost zastavit postup choroby a u řady pacientů i zlepšení současného stavu. S její pomocí lze předejít nutnosti transplantace rohovky.

Při zákroku metodou CXL je oko lokálně znecitlivěno kapkami a vlastní zákrok je tak prakticky bezbolestný.OCP - CXL CCL Zákrok probíhá vleže na lůžku na operačním sále. Nejprve je odpreparován epitel rohovky, poté aplikujeme po dobu 10 až 30 minut každé 2 minuty riboflavin v kapkách a následně je po dobu 30 min oko ozářeno paprsky ultrafialového světla. Kombinací riboflavinu (vitamin B2) a selektivních paprsků ultrafialového světla o vlnové délce 375 nm dokážeme vytvářet posilující vazebné můstky mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně (zjednodušeně se jedná o obdobný proces, jakým váš zubař vytvrzuje polymerovou zubní plombu). Tím se tkáň rohovky stává pevnější a odolnější. Délka celého výkonu trvá asi 45-60 minut. Po zákroku je na oko aplikována kontaktní čočka, která se odstraní při kontrole.

Léčba keratokonu pomocí CXL není v současné době hrazena ze zdravotního pojištění (pouze pojištěnci VZP mají výkon hrazený z veřejného zdravotního pojištění).

 

horizontal