Chci se objednat

Oční vady a onemocnění

V Očním centru Praha nabízíme komplexní oftalmologickou péči zahrnující vyšetření refrakčních vad a dále se specializujeme na léčbu sítnice, zeleného zákalu a věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Disponujeme všemi moderními přístroji nezbytnými pro moderní diagnostiku očních chorob.

 

Refrakční vady oka

Jedná se o dioptrické vady oka, které způsobují zhoršené vidění na blízko či na dálku. Mezi základní refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a stařecká vetchozrakost neboli presbyopie. Všechny tyto refrakční vady se řeší dioprickou korekcí brýlemi, případně kontaktními čočkami. Alternativou pak jsou laserové a nitrooční operace zbavujících závislosti na brýlích.

 

Dalekozrakost 

Dalekozrakost (odborně nazývaná hypermetropie či hyperopie) způsobuje špatné vidění na krátké vzdálenosti. U dalekozrakosti dochází k tomu, že je oko tzv. krátké a procházející paprsky se protínají až za sítnicí, takže na sítnici se promítá neostrý rozmazaný obraz. Výše vady se vyjadřuje v dioptriích se znaménkem plus.

 

Krátkozrakost 

Krátkozrakost (odborně nazývaná myopie) způsobuje špatné vidění na dlouhé vzdálenosti. U krátkozrakosti dochází k tomu, že je oko tzv. dlouhé a procházející paprsky se protínají již před sítnicí, takže na sítnici se promítá neostrý rozmazaný obraz. Krátkozrakost může být způsobena i větší optickou mohutností čočky nebo rohovky, velkým zakřivením oční čočky, případně kombinací více faktorů. Výše vady se vyjadřuje v dioptriích se znaménkem mínus.

 

Astigmatismus

Astigmatismus snižuje zrakovou ostrost a to na všechny vzdálenosti. Jedná se o tzv. cylindrickou oční vadu, která je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky, vzácněji i zakřivením oční čočky. Zakřivení je místo kulovitého tvaru spíše elipsoidní a světlo se proto lomí v místech s větším či menším zakřivením různě, což způsobuje, že se paprsky na sítnici nesetkávají a vidění je rozostřené, pokřivené a zdeformované. Často se objevuje současně s dalekozrakostí nebo krátkozrakostí.

 

Vetchozrakost - špatné vidění do blízka ve stáří

Vetchozrakost nebo také věkem podmíněná ztráta akomodace (odborně nazývaná presbyopie) způsobuje špatné vidění na blízko - na čtení. Důvodem je, že stárnutím začne lidské oko ztrácet schopnost akomodovat neboli zaostřovat na blízkou vzdálenost. Objevuje se kolem 45. roku života a vyhnout se jí bohužel nelze. 

 

Další oční onemocnění

Mezi časté oční onemocnění, které se objevují spíše ve vyšším věku (mohou ale i dříve), patří šedý zákal, zelený zákal  neboli glaukom a věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). 

 

Šedý zákal

Šedý zákal (odborně nazývaná katarakta) je oční onemocnění, které vzniká nejčastěji v důsledku stárnutí lidské oční čočky - většinou postihuje osoby ve věku 60 až 75 let. Při šedém zákalu dochází k zakalení čiré lidské oční čočky a to pak brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a člověk si tak připadá, jako by viděl přes mlhu. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. V Očním centru Praha se na operace šedého zákalu specializujeme a provedli jsme již více než 60 000 úspěšných operací.

 

Zelený zákal

Zelený zákal (odborně nazývaný glaukom) patří k častým očním onemocněním, které je však velmi závažné, neboť je druhou nejčastější příčinou slepoty a často bývá nazýván jako "tichý zloděj zraku”. Důvodem je, že při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje. Odhalit se včas dá jen při lékařském vyšetření, proto je důležité po 40. roce života podstupovat pravidelné vyšetření zraku. V Očním centru Praha používáme k diagnostice optickou koherentní tomografii (tzv. OCT vyšetření neboli CT sítnice). Zároveň pro pacienty ze zeleným zákalem máme i glaukomovou poradnu.

 

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) patří k nejzávažnějším onemocněním sítnice a je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku až slepoty u starších lidí. Při makulární degeneraci dochází k postižení tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice). Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách – suchá a vlhká, přičemž „vlhká“ forma postupuje velmi rychle a dokáže zničit zrak během několika týdnů či měsíců. Nejprve postihuje jen jedno oko, v druhém oku se však onemocnění projeví během několika dalších let. Makulární degeneraci nelze bohužel zcela vyléčit (tj. nelze zcela obnovit zrakové funkce a normální vidění), ale onemocnění lze účinně zbrzdit a zastavit další vývoj nemoci. Předpokladem ale je včasné odhalení nemoci, proto je důležité po 50. roce života podstupovat pravidelné vyšetření zraku.

 

horizontal