PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Oční vady a onemocnění

V Očním centru Praha nabízíme komplexní oftalmologickou péči zahrnující vyšetření refrakčních vad a dále se specializujeme na léčbu sítnice, zeleného zákalu a věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Disponujeme všemi moderními přístroji nezbytnými pro moderní diagnostiku očních chorob.

 

Refrakční vady oka

Jedná se o dioptrické vady oka, které způsobují zhoršené vidění na blízko či na dálku. Mezi základní refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a stařecká vetchozrakost neboli presbyopie. Všechny tyto refrakční vady se řeší dioprickou korekcí brýlemi, případně kontaktními čočkami. Alternativou pak jsou laserové a nitrooční operace zbavujících závislosti na brýlích.

 

Dalekozrakost 

Dalekozrakost (odborně nazývaná hypermetropie či hyperopie) způsobuje špatné vidění na krátké vzdálenosti. U dalekozrakosti dochází k tomu, že je oko tzv. krátké a procházející paprsky se protínají až za sítnicí, takže na sítnici se promítá neostrý rozmazaný obraz. Výše vady se vyjadřuje v dioptriích se znaménkem plus.

 

Krátkozrakost 

Krátkozrakost (odborně nazývaná myopie) způsobuje špatné vidění na dlouhé vzdálenosti. U krátkozrakosti dochází k tomu, že je oko tzv. dlouhé a procházející paprsky se protínají již před sítnicí, takže na sítnici se promítá neostrý rozmazaný obraz. Krátkozrakost může být způsobena i větší optickou mohutností čočky nebo rohovky, velkým zakřivením oční čočky, případně kombinací více faktorů. Výše vady se vyjadřuje v dioptriích se znaménkem mínus.

 

Astigmatismus

Astigmatismus snižuje zrakovou ostrost a to na všechny vzdálenosti. Jedná se o tzv. cylindrickou oční vadu, která je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky, vzácněji i zakřivením oční čočky. Zakřivení je místo kulovitého tvaru spíše elipsoidní a světlo se proto lomí v místech s větším či menším zakřivením různě, což způsobuje, že se paprsky na sítnici nesetkávají a vidění je rozostřené, pokřivené a zdeformované. Často se objevuje současně s dalekozrakostí nebo krátkozrakostí.

 

Vetchozrakost - špatné vidění do blízka ve stáří

Vetchozrakost nebo také věkem podmíněná ztráta akomodace (odborně nazývaná presbyopie) způsobuje špatné vidění na blízko - na čtení. Důvodem je, že stárnutím začne lidské oko ztrácet schopnost akomodovat neboli zaostřovat na blízkou vzdálenost. Objevuje se kolem 45. roku života a vyhnout se jí bohužel nelze. 

 

Další oční onemocnění

Mezi časté oční onemocnění, které se objevují spíše ve vyšším věku (mohou ale i dříve), patří šedý zákal, zelený zákal  neboli glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) a diabetická retinopatie. 

 

Šedý zákal

Šedý zákal (odborně nazývaná katarakta) je oční onemocnění, které vzniká nejčastěji v důsledku stárnutí lidské oční čočky - většinou postihuje osoby ve věku 60 až 75 let. Při šedém zákalu dochází k zakalení čiré lidské oční čočky a to pak brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a člověk si tak připadá, jako by viděl přes mlhu. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. V Očním centru Praha se na operace šedého zákalu specializujeme a provedli jsme již více než 60 000 úspěšných operací.

 

Zelený zákal

Zelený zákal (odborně nazývaný glaukom) patří k častým očním onemocněním, které je však velmi závažné, neboť je druhou nejčastější příčinou slepoty a často bývá nazýván jako "tichý zloděj zraku”. Důvodem je, že při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje. Odhalit se včas dá jen při lékařském vyšetření, proto je důležité po 40. roce života podstupovat pravidelné vyšetření zraku. V Očním centru Praha mám eglaukomovou poradnu. K diagnostice používáme optickou koherentní tomografii (tzv. vyšetření OCT angiografie neboli CT sítnice). Nově nabízíme nejmodernější léčbu redukce nitroočního tlaku pomocí speciálního laseru, která je vhodná právě pro pacienty se zeleným zákalem.

 

Keratokonus

Keratokonus je onemocnění oční rohovky, při kterém dochází k její deformaci a pomalému, ale trvalému ztenčení a nesprávnému vyklenutí (připomíná kužel vyčnívající vpřed). Změna rohovky má za následek výrazné zhoršení vidění. V Očním centru Praha nově nabízíme léčbu keratokonu pomocí moderní metody zpevňování oční rohovky - Collagen Cross Linking (CXL, CCL), která pomáhá zastavit a stabilizovat toto onemocnění.  

 

Onemocnění sítnice a sklivce 

Mezi nejčastější onemocnění sítnice patří věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, onemocnění makuly, odchlípení sítnice a veškeré degenerativní změny na sítnici. V Očním centru Praha máme specializované centrum pro léčbu sítnice (tzv. vitreoretinální centrum).

 

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) patří k nejzávažnějším onemocněním sítnice a je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku až slepoty u starších lidí. Při makulární degeneraci dochází k postižení tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice). Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách – suchá a vlhká, přičemž „vlhká“ forma postupuje velmi rychle a dokáže zničit zrak během několika týdnů či měsíců. Nejprve postihuje jen jedno oko, v druhém oku se však onemocnění projeví během několika dalších let. Makulární degeneraci nelze bohužel zcela vyléčit (tj. nelze zcela obnovit zrakové funkce a normální vidění), ale onemocnění lze účinně zbrzdit a zastavit další vývoj nemoci. Předpokladem ale je včasné odhalení nemoci, proto je důležité po 50. roce života podstupovat pravidelné vyšetření zraku.

 

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je závažné onemocnění cév oční sítnice v důsledku špatně léčené cukrovky a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetiků. Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána, a dochází tak k poruše prokrvení sítnice. Při další formě diabetické retinopatie cévy v sítnici tzv. „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. 

 

Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice je poměrně časté závažné oční onemocnění, které může způsobit i nevratné poškození zraku až oslepnutí. Při odchlípení sítnice dochází k odloučení nervových tkání od vnitřního povrchu oka. Pacient u tohoto onemocnění nepociťuje bolest, ale odchlípená sítnice vyvolává specifické příznaky jako jsou padající saze, záblesky, tmavá clona a stíny, které zastiňují zrak. Odchlípení sítnice se vždy řeší chirurgicky - v případě trhlin v sítnici se používá laserový zákrok, u odchlípené sítnice pak operační zákrok Pars plana vitrektomie (PPV). Čím dříve pacient operační zákrok podstoupí, tím větší šanci má na zlepšení vidění.

  

Sklivcové zákaly

Sklivcové zákaly jsou drobné částečky, které mohou vznikat individuálně v každém věku degenerací sklivce. Rosolovitá hmota sklivce se poté přeměňuje na různé útvary, které mohou velmi znepříjemňovat vidění a překážet v zorném poli. V Očním centru Praha nově nabízíme laserovou léčbu sklivcových zákalů.

 

horizontal