Chci se objednat

Náš tým odborníků

DOC. MUDr. JIŘÍ PAŠTA, CSc., FEBO

DOC. MUDr. JIŘÍ PAŠTA, CSc., FEBO

Odborný garant

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1980 až dosud pracuje na Oční klinice ÚVN Praha, kde působí jako přednosta oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Od 1.1.2013 je odborným garantem Očního centra Praha, a.s.

Zobrazit více
Prim. MUDr. RADAN ZUGAR

Prim. MUDr. RADAN ZUGAR

Primář

MUDr. Radan Zugar vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V lednu roku 2011 nastoupil jako odborný lékař v Očním centru Praha, kde byl v září téhož roku jmenován primářem. Funkci primáře Očního centra Praha vykonává dodnes. Prim. MUDr. Radan Zugar se věnuje kataraktové chirurgii, ročně provede přes 1000 operací šedého zákalu.

Zobrazit více
MUDr. MICHAL JANEK

MUDr. MICHAL JANEK

Emeritní primář

MUDr. Michal Janek je významnou osobností v oblasti české kataraktové chirurgie. S počtem téměř 30 000 operací šedého zákalu se řadí k předním chirurgům v České republice. Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulsifikací, byl propagátorem ambulantního způsobu této operace.

Zobrazit více
MUDr. ANDREA JANEKOVÁ, FEBO

MUDr. ANDREA JANEKOVÁ, FEBO

Odborný lékař

MUDr. Andrea Janeková, FEBO vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V květnu 2019 v Paříži úspěšně složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela prestižní titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology). Od listopadu 2012 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. LUCIE FRANTLOVÁ

MUDr. LUCIE FRANTLOVÁ

Odborný lékař

MUDr. Lucie Frantlová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 absolvovala stáž na Oftalmologické klinice ve FN Královské Vinohrady v Praze a následně další odborné stáže v Oblastní nemocnici Příbram a v nemocnici Na Bulovce v Praze. Od února 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. MICHAELA KLEMENTOVÁ

MUDr. MICHAELA KLEMENTOVÁ

Odborný lékař

MUDr. Michaela Klementová vystudovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala stáž na očním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a další odborné stáže ve FN Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Trutnov a v Nemocnici Havlíčkův Brod. Od srpna 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. DANA ČERNOHUBÁ

MUDr. DANA ČERNOHUBÁ

Odborný lékař

MUDr. Dana Černohubá vystudovala 2. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Je absolventkou zahraničních kurzů a stáží ESASO Medical Retina module, Surgical Retina module Switzerland, Vienna wetlab course  - Surgical Retina. V Očním centru Praha působí od listopadu 2018 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. JAN HRON

MUDr. JAN HRON

Odborný lékař

MUDr. Jan Hron pracuje od roku 1993 na Očním oddělní Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde je vedoucím diabetologické poradny. V Očním centru Praha působí od roku 2010. Věnuje se kataraktovým vyšetřením a vede zde sítnicovou poradnu.

Zobrazit více
MUDr. IRENA KUŽELOVÁ

MUDr. IRENA KUŽELOVÁ

Odborný lékař

MUDr. Irena Kuželová od roku 1999 působila na Oční klinice VFN a souběžně na očním oddělení ve FN Bulovka. Od roku 1996 doposud pracuje ve své soukromé oční ambulanci v Kralupech nad Vltavou. Od června 2011 působí v Očním centru Praha, kde se zabývá kataraktovými vyšetřeními a konzultacemi  při výběru kontaktních čoček.

Zobrazit více
MUDr. PETRA SEIDLER ŠTANGOVÁ

MUDr. PETRA SEIDLER ŠTANGOVÁ

Odborný lékař

MUDr. Petra Seidler Štangová vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Od roku 2006 působila jako lékařka na Oční klinice JL, následně jako lékařka na Oční klinice VFN  a jako lékařka v Santé. Od května 2016 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha. Specializuje se na vyšetření rohovky. 

Zobrazit více
MUDr. EVA MALÁKOVÁ

MUDr. EVA MALÁKOVÁ

Odborný lékař

MUDr. Eva Maláková vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvovala dobrovolné stáže v rohovkové ambulanci ve VFN v Praze. Následně působila na Oční klinice v Liberci a ve FN Motol v Praze na Oční klinice dětí a dospělých. Od února 2018 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
JANA BARCHÁNKOVÁ

JANA BARCHÁNKOVÁ

Vedoucí sestra

Jana Barchánková vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, poté absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro intenzivní péči. V Očním centru Praha pracuje od října 2010 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
HELENA POKORNÁ

HELENA POKORNÁ

Sálová sestra

Helena Pokorná pracuje v Očním centru Praha od roku 2000 jako vrchní sálová sestra. Po dokončení střední školy začala Helena Pokorná pracovat na chirurgii v Ústřední vojenské nemocnici.

 

Zobrazit více
DANIELA STUDNIČKOVÁ

DANIELA STUDNIČKOVÁ

Sálová a ambulantní sestra

Daniela Studničková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 5. května - obor Všeobecná zdravotní sestra. Následně na stejné škole pokračovala v nástavbovém studiu - obor Sestra intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od září 2017 jako sálová a ambulantní sestra.

Zobrazit více
Bc. PETRA VALKOVIČOVÁ

Bc. PETRA VALKOVIČOVÁ

Sálová a ambulantní sestra

Bc. Petra Valkovičová vystudovala Vysokou školu zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžběty, bakalářský stupeň - obor Zdravotnictví. V Očním centru Praha pracuje od června 2019 jako sálová a ambulantní sestra.

Zobrazit více
Mgr. KLÁRA SLEZÁKOVÁ

Mgr. KLÁRA SLEZÁKOVÁ

Ambulantní sestra

Mgr. Klára Slezáková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, na kterou navázala vysokoškolským studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského (obor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství pro školní kluby) a následně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor Pedagogika). V Očním centru Praha pracuje od června 2017 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
MICHAELA JOACHIMSTHALOVÁ

MICHAELA JOACHIMSTHALOVÁ

Ambulantní sestra

Michaela Joachimsthalová vystudovala Střední zdravotnickou školu a vyšší zdravotnickou školu Karlovy Vary, na kterou navázala specializačním vzděláváním v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Dále absolvovala řadu odborných certifikovaných kurzů pro zdravotníky. V Očním centru Praha pracuje od listopadu 2018 jako ambulantní sestra.

 

Zobrazit více
ZDEŇKA TRÁVNÍČKOVÁ

ZDEŇKA TRÁVNÍČKOVÁ

Ambulantní sestra

Zdeňka Trávníčková vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu v Praze v oboru Všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2019 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Romana TÁBORSKÁ

Romana TÁBORSKÁ

Ambulantní sestra

Romana Táborská vystudovala Střední zdravotnickou školu Kladno, obor Dětská sestra. V Očním centru Praha pracuje od března 2019 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
LUKÁŠ KOPECKÝ

LUKÁŠ KOPECKÝ

Medicínský reprezentant

Lukáš Kopecký pracuje v Očním centru Praha od srpna 2015 jako medicínský reprezentant.

Zobrazit více
IVANA SVOBODOVÁ

IVANA SVOBODOVÁ

Office Manager

Ivana Svobodová pracuje v Očním centru Praha od září 2015 jako Office manažerka.

Zobrazit více
VENDULA JIROUSKOVÁ

VENDULA JIROUSKOVÁ

Asistent provozu

Vendula Jirousková pracuje v Očním centru Praha od března 2017 jako Asistent provozu.

Zobrazit více
Ing. KATEŘINA VESELÁ

Ing. KATEŘINA VESELÁ

Marketing Manager

Kateřina Veselá pracuje v Očním centru Praha od září 2015 jako Marketing Manager.

Zobrazit více
RADKA RYBNÍČKOVÁ

RADKA RYBNÍČKOVÁ

Vedoucí recepce

Radka Rybníčková pracuje v Očním centru Praha od listopadu 2016 jako recepční.

Zobrazit více
VANDA DLOUHÁ

VANDA DLOUHÁ

Recepční

Vanda Dlouhá pracuje v Očním centru Praha od června 2017 jako recepční.

Zobrazit více
ADÉLA MOŠNOVÁ

ADÉLA MOŠNOVÁ

Recepční

Adéla Mošnová pracuje v Očním centru Praha od října 2017 jako recepční.

Zobrazit více
GABRIELA SEDMEROVÁ

GABRIELA SEDMEROVÁ

Recepční

Gabriela Sedmerová pracuje v Očním centru Praha od ledna 2019 jako recepční.

Zobrazit více
Mgr. ADAM JANEK, MHA, MBA

Mgr. ADAM JANEK, MHA, MBA

Ředitel společnosti, člen představenstva

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dále vystudoval exekutivní program MHA (Master of HealthCare Administration) orientovaný na management ve zdravotnictví na Advance Healthcare Management Institute v Praze a program MBA (Master of Business Administration) se zaměřením na podnikovou ekonomiku a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Je členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH), členem ekonomické komise ČSRKCH, členem Sdružení ambulantních specialistů a členem Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory ČR. V Očním centru Praha působí od května roku 2011.

Zobrazit více
Ing. JÁN KRIŠKA

Ing. JÁN KRIŠKA

Předseda představenstva

Akcionář a předseda představenstva Očního centra Praha. Ing. Ján Kriška v roce 1990 založil společnost CMI s.r.o. v Bratislavě a o dva roky později, v roce 1992, založil společnost CMI s.r.o. v Praze - v obou společnostech je doposud ve funkci generálního ředitele a jednatele a je taktéž majoritním vlastníkem.

 

Zobrazit více