PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Náš tým odborníků

Prim. MUDr. Radan ZUGAR

Prim. MUDr. Radan ZUGAR

Primář

MUDr. Radan Zugar vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V lednu roku 2011 nastoupil jako odborný lékař v Očním centru Praha, kde byl v září téhož roku jmenován primářem. Funkci primáře Očního centra Praha vykonává dodnes. Prim. MUDr. Radan Zugar se věnuje kataraktové chirurgii, ročně provede přes 2000 operací šedého zákalu.

Zobrazit více
MUDr. Andrea JANEKOVÁ, FEBO

MUDr. Andrea JANEKOVÁ, FEBO

Vedoucí lékař centra kataraktové a refrakční chirurgie / Zástupce primáře 

MUDr. Andrea Janeková, FEBO vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V květnu 2019 v Paříži úspěšně složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela prestižní titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology). Od listopadu 2012 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. Dana FILLOVÁ

MUDr. Dana FILLOVÁ

Vedoucí lékař aplikačního a vitreoretinálního centra

MUDr. Dana Fillová vystudovala 2. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Je absolventkou zahraničních kurzů a stáží ESASO Medical Retina module, Surgical Retina module Switzerland, Vienna wetlab course  - Surgical Retina. V Očním centru Praha působí od listopadu 2018 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Lucie FRANTLOVÁ

MUDr. Lucie FRANTLOVÁ

Vedoucí lékař ambulantního provozu a sítě MediPort

MUDr. Lucie Frantlová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala stáž na Oftalmologické klinice ve FNKV v Praze a další odborné stáže v Oblastní nemocnici Příbram a v nemocnici Na Bulovce v Praze. Od února 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
Doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO

Doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO

Chirurg, specialista na kataraktovou a refrakční chirurgii

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1980 až dosud pracuje na Oční klinice ÚVN Praha, kde mnoho let působil jako přednosta oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Od 1.1.2013 je odborným garantem Očního centra Praha, a.s.

Zobrazit více
MUDr. Michal JANEK

MUDr. Michal JANEK

Emeritní primář, kataraktový chirurg

MUDr. Michal Janek je významnou osobností v oblasti české kataraktové chirurgie. S počtem téměř 30 000 operací šedého zákalu se řadí k předním chirurgům v České republice. Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulsifikací, byl propagátorem ambulantního způsobu této operace.

Zobrazit více
MUDr. Michaela RATAJOVÁ

MUDr. Michaela RATAJOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Michaela Ratajová vystudovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala stáž na očním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a další odborné stáže ve FN Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Trutnov a v Nemocnici Havlíčkův Brod. Od srpna 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. Lucia LADOVÁ (HEGEDUŠOVÁ)

MUDr. Lucia LADOVÁ (HEGEDUŠOVÁ)

Odborný oční lékař

MUDr. Lucia Ladová (Hegedušová) vystudovala Jesseniovu lékařskou fakultu v Martině. Absolvovala odbornou stáž na Oční klinice VFN v Praze. A dále absolvovala zahraničný kurz ESASO Glaucoma Module ve Švýcarsku. V Očním centru Praha působí od září 2020 jako odborný oční lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Milan VOJTA

MUDr. Milan VOJTA

Odborný oční lékař

MUDr. Milan Vojta vystudoval Univerzitu Karlovu - Lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor Všeobecné lékařství. Při studiích absolvoval dobrovolnickou praxi v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice. V Očním centru Praha působí od dubna 2021 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Aneta NOVOTNÁ

MUDr. Aneta NOVOTNÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Aneta Novotná vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, s prospěchovým stipendiem. V Očním centru Praha působí od září 2021 jako odborný oční lékař.

Zobrazit více
MUDr. Veronika HOPPEOVÁ

MUDr. Veronika HOPPEOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Veronika Hoppeová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství. Během studia absolvovala dva studijní programy Erasmus v Itálii a Německu. V Očním centru Praha působí od října 2021 jako odborný oční lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Irena KUŽELOVÁ

MUDr. Irena KUŽELOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Irena Kuželová od roku 1999 působila na Oční klinice VFN a souběžně na očním oddělení ve FN Bulovka. Od roku 1996 doposud pracuje ve své soukromé oční ambulanci v Kralupech nad Vltavou. Od června 2011 působí v Očním centru Praha, kde se zabývá kataraktovými vyšetřeními a konzultacemi  při výběru kontaktních čoček.

Zobrazit více
MUDr. Eva MALÁKOVÁ

MUDr. Eva MALÁKOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Eva Maláková vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvovala dobrovolné stáže v rohovkové ambulanci ve VFN v Praze. Následně působila na Oční klinice v Liberci a ve FN Motol v Praze na Oční klinice dětí a dospělých. Od února 2018 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. Adriana BALESTRERI

MUDr. Adriana BALESTRERI

Odborný oční lékař

MUDr. Adriana Balestreri vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 2012 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru Oftalmologie (Hanover, Německo). Absolvovala dvě mezinárodní odborné stáže. V Očním centru Praha působí od srpna 2022 jako odborná oční lékařka. 

Zobrazit více
MUDr. Markéta ČÁSLAVSKÁ

MUDr. Markéta ČÁSLAVSKÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Markéta Čáslavská vystudovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství.  V Očním centru Praha působí od srpna 2022 jako odborná oční lékařka. 

Zobrazit více
MUDr. Ondřej BAREŠ

MUDr. Ondřej BAREŠ

Odborný oční lékař

MUDr. Ondřej Bareš vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V Očním centru Praha působí od září 2022 jako odborný oční lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Ivan RUMENOV YAKIMOV

MUDr. Ivan RUMENOV YAKIMOV

Odborný oční lékař

MUDr. Ivan Rumenov Yakimov vystudoval Lékařskou univerzitu v Plovdivu, obor Všeobecné lékařství. Během studia absolvoval studentskou praxi v Plovdivu a dále celou řadu odborných zahraničních stáží. V Očním centru Praha působí od července 2023 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. Jaroslava GAHUROVÁ

MUDr. Jaroslava GAHUROVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Jaroslava Gahurová vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. V Očním centru Praha působí od ledna 2024 jako odborná oční lékařka.

Zobrazit více
MUDr. Olga PASHKOVSKA

MUDr. Olga PASHKOVSKA

Odborný oční lékař

MUDr. Olga Pashkovska vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství. Absolvovala zahraniční studentskou praxi v Humanitas Research Hospital (Milán, Itálie). V Očním centru Praha působí od března 2024 jako odborný oční lékař. 

Zobrazit více
Ing. Alena MUKAŘOVSKÁ (ŠKUBNÍKOVÁ)

Ing. Alena MUKAŘOVSKÁ (ŠKUBNÍKOVÁ)

Optometrista

Ing. Alena Mukařovská (Škubníková) vystudovala Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži. Ve studiu pokračovala na ČVÚT, Fakulta Biomedicínského inženýrství, obor Optika a optometrie. Na studium na této fakultě navázala i studiem oboru Přístroje a metody pro biomedicínu. V Očním centru Praha pracuje od května 2023 jako optometrista.

Zobrazit více
Bc. Anna PENKEROVÁ DiS.

Bc. Anna PENKEROVÁ DiS.

Optometrista

Bc. Anna Penkerová DiS. vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu Alšovo nábřeží, obor Oční optik a následně obor Diplomovaný oční optik. Navázala studiem na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT, obor Optika a optometrie. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2024 jako optometrista. 

Zobrazit více
Jana BARCHÁNKOVÁ

Jana BARCHÁNKOVÁ

Vedoucí sestra

Jana Barchánková vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, poté absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro intenzivní péči. V Očním centru Praha pracuje od října 2010 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Daniela STUDNIČKOVÁ

Daniela STUDNIČKOVÁ

Sálová sestra

Daniela Studničková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 5. května - obor Všeobecná zdravotní sestra. Následně na stejné škole pokračovala v nástavbovém studiu - obor Sestra intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od září 2017 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Soňa FIŠEROVÁ

Soňa FIŠEROVÁ

Sálová sestra

Soňa Fišerová studovala na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole 5. května v Praze, obor Nutriční terapeut - dietní sestra. V Očním centru Praha pracuje od března 2021 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Jana VEVERKOVÁ

Jana VEVERKOVÁ

Sálová sestra

Jana Veverková vystudovala Gymnázium Beroun a Sportovní Gymnázium Nad Štolou. Následně navázala nástavbovým studiem na Střední zdravotnické škole Ruská na Praze 10 - obor Diplomovaná všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Tereza DROBNÁ

Tereza DROBNÁ

Sálová sestra

Tereza Drobná vystudovala SOŠ Podskalskou, obor Přírodovědné lyceum - mikrobiologie. Na toto studium navázala na VOŠ Zdravotnická Medea, obor Všeobecná sestra. 

Zobrazit více
Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Ambulantní sestra

Mgr. Klára Slezáková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, na kterou navázala vysokoškolským studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského (obor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství pro školní kluby) a následně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor Pedagogika). V Očním centru Praha pracuje od června 2017 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Andrea HEKRDLOVÁ

Andrea HEKRDLOVÁ

Ambulantní sestra

Andrea Hekrdlová vystudovala Střední zdravotnickou školu 5. května v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Na toto studium navázala specializační studiem na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od května 2020 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Pavla PILECKÁ

Pavla PILECKÁ

Ambulantní sestra

Pavla Pilecká vystudovala Gymnázium nám. Lidových milicí v Praze. Na toto studium navázala denním studiem na Střední zdravotnické škole 5. května v Praze, obor ženská sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Hana ANDĚLOVÁ

Hana ANDĚLOVÁ

Ambulantní sestra

Hana Andělová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od července 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Monika STEPANEC

Monika STEPANEC

Ambulantní sestra

Monika Stepanec vystudovala Střední zdravotnickou školu Povážská Bystrica, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Tereza JAKEŠOVÁ

Tereza JAKEŠOVÁ

Ambulantní sestra

Tereza Jakešová vystudovala Gymnázium Žamberk. Následně navázala studiem na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. V Očním centru Praha pracuje od září 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Jana VINŠOVÁ

Jana VINŠOVÁ

Ambulantní sestra

Jana Vinšová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jindřichově Hradci, obor Všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2024 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Milada KUBÍNOVÁ

Milada KUBÍNOVÁ

Ambulantní sestra

Milada Kubínová vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, obor Zubní technik. Následně na toto studium navázala na Střední škole obchodní v Praze. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2023 jako ambulantní sestra. 

Zobrazit více
Kateřina REIBENSPIESS

Kateřina REIBENSPIESS

Zdravotnický asistent

Kateřina Reinbenspiess vystudovala Střední průmyslovou školu Elektrotechnickou v Praze, zaměření na zdravotnickou techniku. V Očním centru Praha pracuje od dubna 2023 jako zdravotnický asistent.

Zobrazit více
Eva PLUHAŘOVÁ

Eva PLUHAŘOVÁ

Sanitářka

Eva Pluhařová vystudovala SOU zakončené maturitní zkouškou. V Očním centru Praha pracuje od června 2023 jako sanitářka.

Zobrazit více
Radka RYBNÍČKOVÁ

Radka RYBNÍČKOVÁ

Vedoucí recepce

Radka Rybníčková pracuje v Očním centru Praha od listopadu 2016 jako vedoucí recepce.

Zobrazit více
Gabriela NĚMEČKOVÁ

Gabriela NĚMEČKOVÁ

Recepční

Gabriela Němečková pracuje v Očním centru Praha od ledna 2020 jako recepční.

Zobrazit více
Eliška JANCSÓVÁ

Eliška JANCSÓVÁ

Recepční

Eliška Jancsóvá pracuje v Očním centru Praha od října 2022 jako recepční.

Zobrazit více
Jana FIALOVÁ

Jana FIALOVÁ

Recepční

Jana Fialová pracuje v Očním centru Praha od prosince 2022 jako recepční.

Zobrazit více
Bc. Šárka VYKYDALOVÁ

Bc. Šárka VYKYDALOVÁ

Recepční

Bc. Šárka Vykydalová pracuje v Očním centru Praha od dubna 2023 jako recepční.

Zobrazit více
Zdeňka ŠÍPKOVÁ

Zdeňka ŠÍPKOVÁ

Recepční

Zdeňka Šípková pracuje v Očním centru Praha od května 2023 jako recepční.

Zobrazit více
Vanda DLOUHÁ

Vanda DLOUHÁ

Koordinátor

Vanda Dlouhá pracuje v Očním centru Praha od června 2017 jako koordinátor.

Zobrazit více
Mgr. Adam JANEK, MHA, MBA, LL.M.

Mgr. Adam JANEK, MHA, MBA, LL.M.

Ředitel společnosti, člen představenstva

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, LL.M., je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dále vystudoval exekutivní program MHA (Master of HealthCare Administration) orientovaný na management ve zdravotnictví na Advance Healthcare Management Institute v Praze a program MBA (Master of Business Administration) se zaměřením na podnikovou ekonomiku a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. V roce 2022 úspěšně zakončil mezinárodně uznávané studium LL.M. ve specializaci Zdravotnické právo na Právnické fakultě Univerzity KarlovyV Očním centru Praha působí od května roku 2011.

Zobrazit více
Ivana SVOBODOVÁ

Ivana SVOBODOVÁ

Manažerka kliniky

Ivana Svobodová vystudovala střední odbornou školu s maturitou, obor spojová manipulantka. V Očním centru Praha pracuje od září 2015 - nejprve jako Office manažerka, od května 2023 jako Manažerka kliniky.  

Zobrazit více
Ing. Ján KRIŠKA

Ing. Ján KRIŠKA

Předseda představenstva

Akcionář a předseda představenstva Očního centra Praha. Ing. Ján Kriška v roce 1990 založil společnost CMI s.r.o. v Bratislavě a o dva roky později, v roce 1992, založil společnost CMI s.r.o. v Praze - v obou společnostech je doposud ve funkci generálního ředitele a jednatele a je taktéž majoritním vlastníkem.

Zobrazit více
Lukáš KOPECKÝ

Lukáš KOPECKÝ

Medicínský reprezentant

Lukáš Kopecký pracuje v Očním centru Praha od srpna 2015 jako medicínský reprezentant.

Zobrazit více
Ing. Kateřina VESELÁ

Ing. Kateřina VESELÁ

Marketing Manager

Kateřina Veselá pracuje v Očním centru Praha od září 2015 jako Marketing Manager.

Zobrazit více
Vendula JIROUSKOVÁ

Vendula JIROUSKOVÁ

Asistent provozu

Vendula Jirousková pracuje v Očním centru Praha od března 2017 jako Asistent provozu.

Zobrazit více
Renáta Husáková

Renáta Husáková

Asistent provozu

Renáta Husáková pracuje v Očním centru Praha od října 2021 jako Asistent provozu.

Zobrazit více
Miroslav PATRAS

Miroslav PATRAS

Administrátor provozu / Správce technického zabezpečení

Miroslav Patras pracuje v Očním centru Praha od března 2020 jako Asistent provozu.

Zobrazit více
Miroslava TĚŠÍNSKÁ

Miroslava TĚŠÍNSKÁ

Asistentka vedení společnosti

Miroslava Těšínská pracuje v Očním centru Praha od března 2023 jako Asistentka vedení společnosti. 

Zobrazit více