PROVOZ NEOMEZEN (aktualizováno k 1.3.2021)

Chci se objednat

Léčba zeleného zákalu

Glaukom neboli zelený zákal je jedním z častých očních onemocnění. Glaukomová poradna v Očním centru Praha nabízí očním lékařům a jejich pacientům komplexní oční vyšetření a umožňuje tak rozhodnutí o racionální léčbě zeleného zákalu.

Oční centrum Praha využívá široké spektrum moderních diagnostických metod nejenom pro časnou diagnostiku glaukomového onemocnění, ale i pro jeho sledování v čase. Mezi tyto metody mimo jiné patří vyšetření zorného pole a stavu zrakového nervu perimetrem, analýza vrstvy nervových vláken, papily zrakového nervu i předního segmentu oka přístrojem OCT a v neposlední řadě analýza předního segmentu oka a komorového úhlu pomocí rotační Scheimpflugovy kamery Pentacam.

Kromě nastavení konzervativní terapie provádíme v indikovaných případech laserovou iridotomii a ve spolupráci s klinickým pracovištěm Ústřední vojenské nemocnice, jejíž přednosta - doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO - je odborným garantem Očního centra Praha, zajišťujeme v případě nutnosti i chirurgické řešení glaukomového onemocnění. Glaukomovou poradnu v Očním centru Praha vede primář MUDr. Radan Zugar.

horizontal