PROVOZ NEOMEZEN

Chci se objednat

Léčba zeleného zákalu

Glaukom neboli zelený zákal patří k častým očním onemocněním, které je však velmi závažné a bývá nazýváno jako "TICHÝ ZLODĚJ ZRAKU”. Důvodem je, že při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje.

Až 50% pacientů o své nemoci vůbec neví

U glaukomu pacient necítí žádnou bolest či jiné obtíže a bez povšimnutí tak dochází k váženému poškození zrakového nervu, které může vést až k úplné ztrátě zraku. Proto jsou velice důležitá pravidelná oční vyšetření, zvláště pak u osob nad 40 let. 

Největším a nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Přesná příčina vzniku glaukomu však zůstává neznámá.

Ukázka vidění se zeleným zákalem:

OCP vidění se zeleným zákalem

 

Glaukomová poradna v OCP

Oční centrum Praha využívá široké spektrum moderních diagnostických metod nejenom pro časnou diagnostiku glaukomového onemocnění, ale i pro jeho sledování v čase. Mezi tyto metody mimo jiné patří vyšetření zorného pole a stavu zrakového nervu perimetrem, analýza vrstvy nervových vláken, papily zrakového nervu i předního segmentu oka přístrojem OCT a v neposlední řadě analýza předního segmentu oka a komorového úhlu pomocí rotační Scheimpflugovy kamery Pentacam.

Glaukomovou poradnu v Očním centru Praha vede primář MUDr. Radan Zugar.

 

Léčba zeleného zákalu (glaukomu)

Kromě nastavení konzervativní terapie v podobě snížení nitroočního tlaku pomocí kapek provádíme i snížení nitroočního tlaku laserem.

V červnu 2021 jsme provedli unikátní operaci glaukomu, kdy jsme prvním dvěma pacientům implantovali titanové mikro stenty. Jedná se o zcela novou metodu léčby glaukomu a Oční centrum Praha se stalo prvním privátním centrem v České republice, kde se tato operace provedla. Více info ...

Ve spolupráci s klinickým pracovištěm Ústřední vojenské nemocnice v Praze zajišťujeme v případě nutnosti i chirurgické řešení glaukomového onemocnění.

 

 

horizontal