Chci se objednat

Centrum pro léčbu sítnice (vitreoretinální centrum)

Onemocnění sítnice patří mezi nejzávažnější oční onemocnění, která mohou vést až k nevratnému poškození zraku. Důvodem je, že řada onemocnění sítnice ve svém počátku probíhá skrytě, neprojevuje se žádnými příznaky, a až v pokročilém stádiu se objevuje zhoršené vidění, které v tu chvíli už však nelze zcela napravit, pouze zpomalit či zastavit. Důležitá je tak včasná diagnostika a neodkladné zahájení léčby.

V Očním centru Praha jsme otevřeli nové specializované centrum pro léčbu onemocnění sítnice (tzv. vitreoretinální centrum), v rámci kterého pacient získá komplexní péči na jednom místě – od diagnostiky až po následnou konzervativní i chirurgickou léčbu.

ředitel OCP Adam Janek “Pracovišť, zabývajících se komplexní léčbou sítnice, je v současné době velmi málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice je diagnostika a včasné zahájení léčby zásadní, neboť poškození zraku může být i nevratné. V našem centru pro onemocnění sítnice pro pacienty máme minimální objednací lhůty a nejmodernější diagnostické a léčebné přístroje.” sděluje Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.

 

Onemocnění sítnice

Sítnice je nejdůležitější částí oka, která zachycuje obraz pronikající do oka a zrakovým nervem jej posílá do mozku. Centrální část sítnice tvoří tzv. makula neboli žlutá skvrna, která je místem nejostřejšího vidění. Výživu sítnice zajišťují sítnicové tepny a cévy. Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku.

 

Jaká onemocnění sítnice odhalí včasná diagnostika v sítnicovém centru OCP 

 

Diagnostika onemocnění sítnice pomocí OCT ANGIOGRAFIE

V Očním centru Praha provádíme diagnostiku pomocí tzv. OCT ANGIOGRAFIE. Jedná se o revoluční zobrazovací metodu sítnice, která oproti standardnímu OCT zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítnice, ale zároveň i FUNKČNOST všech jejích struktur.

OCT ANGIOGRAFIE dokáže odhalit mnoho očních onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění pacient nemusí pociťovat. Díky tomu lze zahájit léčbu včas a předejít tak nevratnému poškození zraku.

 

Kdo a kdy by měl speciální OCT angiografii podstoupit?

  • Každý po 35. roce života. OCT ANGIOGRAFIE odhalí mnoho očních onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění nemusíme pociťovat.
  • Vyšetření pomocí OCT ANGIOGRAFIE je rychlé a bezpečné, navíc zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kontrastních látek. Vyšetření včetně konzultace výsledků s odborných lékařem trvá přibližně 30 minut.
  • Vyšetření není v České republice hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Poplatek za toto diagnostické vyšetření je 1200 Kč, v rámci tohoto vyšetření provádíme skenování očí, následně odborný lékař provede detailní popis nálezu.

 

Léčba onemocnění sítnice

V Očním centru Praha provádíme konzervativní i chirurgickou léčbu onemocnění sítnice.  

Konzervativní léčba – na základě výsledků provedených diagnostických vyšetření se lékař rozhodne, zda je možná konzervativní léčba nebo je již nutno přistoupit k dalšímu výkonu.

Bezbolestný laserový výkon – na našem pracovišti používáme nejnovější sítnicový laser – v 
oftalmologickém slangu se jedná o tzv. žlutý laser, který je oproti standardním tzv. zeleným laserům mnohem šetrnější ke strukturám oka a lze jeho pomocí ošetřovat i ta onemocnění, která jsou pro ostatní typy laserů příliš riziková. Zákrok pomocí žlutého laseru je vysoce individualizovaný s možností nastavení laserové šablony pro co nejpřesnější výkon. V České republice je tento šetrný typ laseru vzhledem k jeho vysoké pořizovací ceně ojedinělý.

Integre Pro Scan YELLOW

 

Aplikace anti-VEGF preparátu (nitrooční injekce) - jsou vhodné při tzv. věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD). Injekce se aplikují ambulantně po předchozím dokonalém znecitlivění oka. Léčba je bezbolestná a trvá pouze několik minut.

 

horizontal