PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Operace zeleného zákalu

Zelený zákal neboli glaukom patří k častým, avšak velmi vážným, očním onemocněním. Při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, které může vést až k úplné ztrátě zraku.

Glaukom bývá nazýván jako "TICHÝ ZLODĚJ ZRAKU”. Důvodem je, že při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje. Až 50% pacientů o své nemoci vůbec neví!

OCP vidění se zeleným zákalem / glaukomem

 

Nitrooční tlak

Největším a nejčastějším rizikovým faktorem vzniku glaukomu je vysoký nitrooční tlak.

Právě kvůli kontrole nitroočního tlaku oční lékaři zdůrazňují nutnost pravidelných preventivních prohlídek zraku, zvláště pak u osob nad 40 let věku - a to i tehdy, kdy pacient žádný problém nepociťuje. Zvýšený nitrooční tlak totiž pacient sám necítí a může být odhalen pouze v rámci očního vyšetření. Pokud není vysoký nitrooční tlak hlídán a léčen, může být právě příčinnou vzniku zeleného zákalu (glaukomu).

Normální nitrooční tlak (od 10 do 21 mm Hg) je důležitý pro správnou funkci oka a zachování kvalitního vidění. Hodnoty nitroočního tlaku ovlivňuje tvorba nitrooční tekutiny a její odtok odtokovými kanálky. Pokud dojde k prorušení rovnováhy mezi tvorbou a odtokem oční tekutiny (tj, tvoří se jí nadbytek nebo je snížen či znemožněn její odtok), začne se objem tekutiny uvnitř oka zvětšovat. Dochází tak ke zvýšení nitroočního tlaku, který utlačuje a poškozuje zrakový nerv.

Léčba glaukomu tak spočívá především ve snížení nitroočního tlaku. 

 

Operace zeleného zákalu (glaukomu)

Cílem léčby je zastavení progrese onemocnění a zachování kvalitních zrakových funkcí pacienta. Volba metody léčby glaukomu je vždy velice individuální. Volí se podle aktuálního stavu, stupně poškození zrakového nervu, hodnot nitroočního tlaku a dosavadního průběhu onemocnění. 

Kromě nastavení konzervativní terapie v podobě snížení nitroočního tlaku pomocí kapek existuje i laserová a chirurgická léčba glaukomu. Cílem této léčby je usnadnění odtoku nitrooční tekutiny a tím snížení nitroočního tlaku.

V Očním centru Praha nabízíme následující laserové a chirurgické řešení zeleného zákalu:

 

Snížení nitroočního tlaku laserem 

Selektivní laserová trabekuloplastika (SLT)  je šetrný laserový výkon při léčbě glaukomu, při kterém dochází k rozšíření přirozené cesty pro odtok oční tekutiny laserem s následným snížením nitroočního tlaku.

 • Provádí se ambulantně v místním znecitlivění, celý zákrok trvá jen několik minut a je prakticky bezbolestný.
 • Ideální řešení pro všechny:
  • kteří trpí vysokým nitroočním tlakem,
  • kteří musí soustavně používat oční kapky na snížení nitroočního tlaku,
  • které obtěžuje neustálá aplikace očních kapek.
 • Ve vyspělých zemích je redukce nitroočního tlaku pomocí speciálního laseru první volbou před očnímu kapkami.

 

Trabekulektomie

Trabekulektomie je nejčastější operační výkon při léčbě glaukomu a obvykle se provádí u pacientů, u kterých dosavadní terapie (léčba očními kapkami či laserem) nevede k účinnému snížení nitroočního tlaku a dochází ke změnám zorného pole a zhoršování vidění.

Jedná se o tzv. penetrující operaci, při které se vytvoří náhradní cesta (vytvoří se komunikace mezi přední komorou oka a prostorem pod spojivkou) pro odtok nitrooční tekutiny s následným snížením nitroočního tlaku.

 • Operace se provádí ambulantně v místním znecitlivění na operačním sále.
 • Samotná operace trvá asi 30 - 45 minut.

 

iStent inject W

Nová metoda léčby glaukomu pomocí dvou unikátních titanových mikroimplantátů, tzv. stentů “iStent inject® W”, která pomáhá pacientům obnovit přirozený odtok tekutin z oka a řídit tak jejich nitrooční tlak. V rámci operace chirurg zavede pacientovi do oka vždy dva stenty, které vytvářejí mikro bypass v oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Po zavedení pacient stenty nevidí ani je necítí.

Od roku 2023 je tato operace v Očním centru Praha plně hrazené ze zdravotního pojištění.

 

OCP léčba glaukomu iStent

 • Operace se u nás v OCP provádí ambulantně v místním znecitlivění.
 • iStent je možné implantovat samostatně nebo během operace šedého zákalu.
 • Díky obnově normálního nitroočního tlaku je pacientům po operaci možné snížit či zcela vyloučit léky na glaukom.

Jedná se o novou metodu léčby glaukomu a Oční centrum Praha se stalo prvním privátním centrem v České republice, kde se tato operace provedla.

 

 

Cena

Veškeré informace o ceně jednotlivých zákroků najdete v komplexním ceníku

Lokalita

Operace zeleného zákalu (glaukomu) provádímeu nás v Očním centru Praha. Najdete nás v Praze 7 Holešovicích - Port7 / Nádraží Holešovice, Holešovice 1637 (hned za vlakovým nádražím Praha-Holešovice). 

 

horizontal