PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Šedý zákal - v otázkách a odpovědích

14.09.2015
Šedý zákal - v otázkách a odpovědích

Šedý zákal … jedno z nejčastějších očních onemocnění u seniorů. O tom, koho a proč postihuje, jaké jsou varovné signály i na to, jak se dá léčit, jsme se zeptali primáře OCP - MUDr. Radana Zugara.

 

Má šedý zákal původ v genetické výbavě člověka nebo to čeká s postupem věku každého z nás?

Šedý zákal je onemocnění oční čočky, při kterém dochází ke snížení její průhlednosti.  Mezi zdaleka nejčastější příčinu patří stárnutí oční čočky v důsledku změn ve složení a velikosti čočky a lze tedy říci, že každý z nás, pokud bude žít dostatečně dlouho, se šedého zákalu dožije. Dalšími příčinami mohou být celková metabolická onemocnění (např. cukrovka), jiná oční onemocnění (záněty) nebo úrazy oka, rovněž užívání některých léků může vést k rychlejšímu vzniku šedého zákalu (nejčastěji kortikosteroidy), v neposlední řadě může být zákal čočky i vrozený ať již na podkladě genetické vady nebo v důsledku onemocnění matky v různých fázích  těhotenství.  

 

Existuje nějaká prevence?

Vzhledem k tomu, že příčiny šedého zákalu jsou způsobené stárnutím, neexistují ani žádná preventivní opatření, která by vedla k zastavené postupného zkalení oční čočky.

 

Jaké jsou první varovné signály? Může být šedý zákal pouze na jednom oku?

Příznaky šedého zákalu mohou být různé -  zamlžené nebo rozostřené vidění, pokles vidění za zhoršených světelných podmínek, bývají změny ve vidění barev, může se objevit i dvojité vidění jedním okem, často může docházet i ke změně refrakce, tzn., že pacient často musí měnit dioptrie v brýlích – obecně lze říci, že dochází k diskomfortu při vidění. Šedý zákal je onemocněním oboustranným, ale může izolovaně postihnout pouze jedno oko nebo se na jednom oku vyvíjet rychleji než na druhém. 

 

Jak dlouho se na operaci šedého zákalu čeká na Vaší klinice, jak zákrok probíhá a  jaká je doba rekonvalescence? Odejde po zákroku pacient tzv. po svých nebo je nutná například jednodenní hospitalizace?

Na našem pracovišti se snažíme, aby pacient absolvoval vstupní vyšetření i operaci do jednoho měsíce, protože si uvědomujeme, že pacient je šedým zákalem limitován v běžném životě.  Samotný zákrok trvá přibližně 15 minuMUDr. Zugar a operační týmt, ale je nutné přičíst i samotnou přípravu před operací, takže pacient stráví, myslím si, že ve velmi příjemném rodinném prostředí naší kliniky asi 2-3 hodiny a poté odchází domů. První den po operaci pacient na oko již vidí. Na našem pracovišti operujeme výhradně v ambulantním režimu a běžná rekonvalescence trvá kolem 3-4 týdnů, což neznamená, že by pacient musel po tuto dobu být pouze v domácím prostředí, ale musí se vyvarovat pouze těžké fyzické námaze, prašnému prostředí, plavání ve veřejných nebo přírodních koupalištích a činnostem, při kterých hrozí poranění oka.

 

Lze operaci šedého zákalu provádět v jakémkoliv ročním období či nikoliv?

Ani roční období ani den v týdnu nebo hodina nemá na operaci šedého zákalu žádný vliv.

 

Jaký je procentuální výskyt šedého zákalu u populace v rámci v ČR, která skupina z hlediska pohlaví je touto nemocí více ohrožena?

Celosvětově patří šedý zákal stále mezi nejčastější oční onemocnění způsobující slepotu, v tzv. rozvinutých zemích a tedy i v ČR je díky zdravotní péči a vynikající úrovni kataraktové chirurgie tato příčina slepoty zcela ojedinělá. Výskyt šedého zákalu stoupá s věkem a udává se, že po 65 roce věku má šedý zákal asi 50% lidí, nad 75 let již 70% lidí, přičemž nepatrně častější je u žen.

 

Jde operovat šedý zákal v jakémkoliv stadiu nebo se to může dostat do fáze, kdy je pozdě?

Šedý zákal by se měl operovat v momentě, kdy pacientovi způsobuje nějaké potíže a omezuje ho v běžném životě nebo v jeho každodenních aktivitách, což je velmi individuální, ale rozhodně není nutno čekat na to, až šedý zákal „uzraje“. Operovat je možné v kterékoliv fázi onemocnění, ale se stoupajícím stupněm zákalu mohou samozřejmě narůstat i operační nebo pooperační komplikace.

 

Je možné se díky operaci šedého zákalu zbavit rovněž brýlí? 

Ano, tuto variantu také pacientům doporučujeme. Málokdo si totiž uvědomuje, že operaci šedého zákalu člověk může podstoupit pouze jednou v životě. Jde tedy o osudové rozhodnutí, které bych doporučil každému řádně zvážit. A ačkoli je varianta zbavení se závislosti na brýlích pro pacienta finančně náročnější, rozdíl v kvalitě vidění mezi nitroočními čočkami, které umožňují vidění na všechny vzdálenosti, a čočkami, kdy člověk vidí bez brýlí vždy pouze na jednu vzdálenost a na ostatní musí používat brýle, je skutečně obrovský.  

 

Kolik pacientů jste již „vrátili do jasného světa“? Jak praví motto Očního centra Praha…

Oční centrum Praha pomáhá lidem vracet zrak již od roku 2000 a řadí se tak k nejtradičnějším klinikám v České republice. Od roku 2000 jsme úspěšně provedli více než 50.000 operací. Pacienti nám důvěřují a každý v Očním centru Praha věří, že pacientům tuto důvěru vracíme nejen skvělými výsledky, ale i lidským a profesionálním přístupem. Spokojenost pacientů pro nás vždy byla, je a bude tím nejdůležitějším.