PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Neustále se vzděláváme - odborný seminář pro oční lékaře a sestřičky

22.02.2016
Neustále se vzděláváme - odborný seminář pro oční lékaře a sestřičky

V prostorech Očního centra Praha jsme minulý týden uspořádali odborné semináře, které byly určeny pro oční specialisty a zdravotní sestřičky.

 

Téma semináře:

“NOVÉ CESTY V SOUDOBÉ OFTALMOLOGII”

 

V úvodu semináře přivítal všechny účastníky ředitel OCP, Mgr. Adam Janek.  Následně proběhly 4 odborné přednášky v rámci každého semináře.

 

Program semináře pro oční lékaře

  • MUDr. Michal Janek: Nový fakoemulzifikační systém v OCP - vyšší bezpečí a komfort pro pacienty
  • Prim. MUDr. Radan Zugar: Kam směřuje léčba věkem podmíněné makulární degenerace? 
  • Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO: Schariothova makulární čočka - nová šance pro pacienty s VPMD
  • Prim. MUDr. Radan Zugar: Operace katarakty u pacientů s okludabilním úhlem

 

Program semináře pro zdravotní sestry

  • Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO: Schariothova makulární čočka - nová šance pro pacienty s VPMD
  • MUDr. Andrea Janeková: Edukace pacienta před a po implantaci vícefokálních nitroočních čoček
  • MUDr. Michal Janek: Nový fakoemulzifikační systém v OCP - vyšší bezpečí a komfort pro pacienty
  • MUDr. Janina Waloszková: Plastika horních víček detailně

 

Součástí programu jednotlivých přednášek byla i diskuse a proběhla řada dotazů, zejména k tématu přednášky pana docenta Pašty ohledně Schariothoy makulární čočky a dále přednášky pana doktora Janeka ohledně operace šedého zákalu novým fakoemulzifikačním systémem.

 

Účastníci semináře byli s programem velmi spokojeni a po absolvování semináře obdrželi i certifikáty o účasti na odborné vzdělávací akci v rámci celoživotního vzdělávání lékařů evidovaných u České lékařské komory a v rámci celoživotního vzdělávání všeobecných sester evidovaných u České asociace sester.

 

Na semináře navazovalo malé pohoštění v prostorách kliniky, během kterého si účastníci semináře mohli vyměnit své zkušenosti a názory na léčbu a zároveň si i popovídat o daných tématech se všemi přednášejícími.

 

Seminář pro oční lékaře a sestry pořádalo Oční centrum Praha v rámci svých vzdělávacích programů. Do budoucna plánujeme v seminářích pokračovat a těšíme se tedy na další setkání!

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto