PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Dny prevence zraku se již po šesté zaměří na zrak záchranných složek

19.11.2017
Dny prevence zraku se již po šesté zaměří na zrak záchranných složek

Dny prevence zraku upozorňují na nutnost prevence očních vad, především pak u příslušníků složek Integrovaného záchranného systému, u nichž je dobrý zrak nezbytný pro výkon jejich povolání. Během předchozích 5 let bylo vyšetřeno více než 2500 strážníků, policistů a záchranářů a v letošních roce podstoupí vyšetření dalších 700 příslušníků záchranných složek. Akce startuje 21. listopadu a potrvá 3 dny.

 

V rámci Dnů prevence zraku přiveze Oční centrum Praha svou “mobilní kliniku” s týmem lékařů a sester přímo na pracoviště jednotlivých záchranných složek:

  • V úterý 21. 11. 2017 podstoupí preventivní prohlídku Městská policie hl. m. Prahy společně se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy na adrese Korunní 98, Praha Vinohrady. 
  • Ve středu 22. 11. 2017 budou prohlídky pokračovat na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy na adrese Kongresová 2 v Praze 4. 
  • Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se nechají vyšetřit zaměstnanci Policejního prezidia ČR ve Strojnické ul. na Praze 7.

 

Výsledky předchozích ročníků potvrzují, že akce má smysl

Během uplynulých 5 ročníků vyšetřilo Oční centrum Praha více než 2500 zdravotníků, strážníků, policistů a hasičů ve Středočeském kraji. A z výsledků vyšetření vyplývá, že  pravidelné kontroly zraku mají smysl. U příslušníků, kteří podstoupili vyšetření opakovaně, bylo zaznamenáno zlepšení, měli správnou dioptrickou korekci v brýlích a zároveň se daří i podchytit vyšší nitrooční tlak. 

 

„Jsem velmi rád, že nápad uskutečnit tuto akci před šesti lety se přeměnil v dlouhodobý významný projekt a pozitivní výsledky Dnů prevence zraku smysl celé akce dlouhodobě potvrzují.” říká primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar a vysvětluje důležitost pravidelných očních vyšetření: „Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a předcházení onemocnění, která zpočátku mohou probíhat i zcela nepozorovaně a bez obtíží. Příkladem může být zelený zákal, u kterého nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. Preventivní oční prohlídku doporučujeme podstupovat jednou do roka a jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou vážně. 

 

Vyšetření zraku v rámci Dnů prevence zraku není časově náročné a zabere asi 20 minut, zahrnuje i konzultaci s očním lékařem, který doporučí další případnou léčbu.

  

Letošní Dny prevence zraku se zaměří na prevenci zeleného zákalu

Během vyšetření v předchozích ročnících byl u cca 1/3 vyšetřených zachycen vyšší nitrooční tlak, který je nutné pravidelně kontrolovat z důvodu možného vzniku zeleného zákalu. 

 

Zelený zákal neboli glaukom je oční onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Jeho poškození může mít za následek úplnou ztrátu zraku. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se rozvíjí zcela bez příznaků.Zelený zákal nelze vyléčit, jen včasná diagnóza a správná léčba ale dokážou výrazně zpomalit, někdy i zastavit průběh tohoto onemocnění.

  

Záchranné složky vyšetření svých zaměstnanců na pracovišti vítají

O vyšetření zraku přímo na svém pracovišti je ze strany příslušníků jednotlivých záchranných složek dlouhodobě velký zájem. 

 

„Možnost vyšetření zraku přímo na pracovišti využívá stále více našich zaměstnanců. Vnímáme význam prevence v oblasti našeho zdraví a těší nás, že právě díky této spolupráci je možné včas odhalit potíže se zrakem. Velkým bonusem navíc jsou odborníci, kteří přijedou za námi a vyšetření  tak může absolvovat více zaměstnanců.  Někteří strážníci využívají této možnosti opakovaně, ale každý rok přibývají i další,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Irena Seifertová.

 

„I v letošním roce jsme velmi rádi navázali na spolupráci s Očním centrem Praha a opět se připojujeme k úspěšné akci Dnů prevence zraku. Každoročně stoupá počet zájemců z řad Policie ČR o vyšetření a věříme, že se tato dnes již pravidelná aktivita opět setká s velkým ohlasem u příslušníků, u nichž je dobrý zrak při výkonu jejich nelehké služby nezbytností.“ Policie České republiky také apeluje při své preventivní činnosti na řidiče motorových vozidel, aby měli svůj zrak v pořádku a předcházeli tak možným kolizím v silničním provozu, proto je dobře, že sami jdeme příkladem a absolvujeme v hojném počtu preventivní vyšetření,“ řekla republiková koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová.