PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Tisková zpráva: Světový den diabetu - 14.11.

14.11.2022
Tisková zpráva: Světový den diabetu - 14.11.

S cukrovkou k očnímu? Ano, a pravidelně

Cukrovka už je v dnešní době bohužel běžným onemocněním. Zatěžuje celé tělo a ovlivňuje celou řadu funkcí. Jednou z častých chronických komplikací, které postihují pacienty s diabetem, je i oční onemocnění, tzv. diabetická retinopatie. Jde o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetiků. 

Dne 14. listopadu je Světový den diabetu, proto za oblast oftalmologie připomínáme, že diabetes má velký vliv i na zdraví zraku.

„V současné době se bohužel potýkáme s tak zvaně podléčenou populací diabetiků. Počet pacientů s diabetem v ČR se blíží milionu osob, ale k očním specialistům se dostává jen malé procento z nich. Zanedbaná prevence pak způsobuje, že se k očním specialistům dostávají diabetici pozdě a s takovými změnami na sítnici, které již často nelze napravit,“ říká MUDr. Dana Fillová, specialistka na léčbu sítnice a sklivce v Očním centru Praha.

V České republice je v současnosti evidováno přes 100 000 osob s diabetickou retinopatií.


Někteří diabetici mohou i oslepnout

Diabetická retinopatie je závažné onemocnění cév oční sítnice. Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána, a dochází tak k poruše prokrvení sítnice. Při další formě diabetické retinopatie cévy v sítnici tzv. „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní, praskají a mohou způsobit odchlípení sítnice.

Diabetická retinopatie může u pacienta skutečně způsobit i trvalé oslepnutí, ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetiků. Její výskyt je individuální, ale obvykle se dostaví po několika letech trvání nemoci. Komplikace ale mohou nečekaně propuknout mnohem dříve.

„Zákeřnost diabetické retinopatie spočívá především ve své nenápadnosti. Zpočátku se neprojevuje prakticky žádnými příznaky a až v pokročilém stadiu se projeví zhoršeným viděním, které však už v tu chvíli nelze napravit, pouze zpomalit. Dnes již máme moderní diagnostické metody, jako je například OCT angiografie (sken sítnice), které dokážou prvotní fázi diabetické retinopatie odhalit ještě před možným záchytem při vyšetření očního pozadí. Právě proto jsou pravidelné každoroční preventivní prohlídky tak důležité, i když pacient žádné zhoršení zraku nepociťuje,“ vysvětluje Dana Fillová.

 

Diabetická retinopatie se dá léčit

Základem léčby a prevence diabetické retinopatie je dosažení a trvalé udržení optimální kompenzace cukrovky a dalších rizikových faktorů diabetu, jakými jsou vysoký tlak a vysoká hladina cholesterolu. Pokud však již dojde k pokročilému stadiu diabetické retinopatie, přichází na řadu moderní medicína, jako je například laserová terapie.

Operačním zákrokem již nelze vidění zlepšit, ale pomáhá zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění. Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév. Postižená místa jsou během operačního zákroku ošetřena tenkým paprskem laseru. Laserové ošetření se provádí ambulantně a trvá několik minut. 
 
Pacientům také pomáhá biologická léčba sítnice. U lidí s diabetickou retinopatií může dojít k diabetickému otoku makuly, při kterém dochází na sítnici ke vzniku krvácení a otoku z prosakujících cév. Pokud předchozí laserová terapie selhává, přistupuje se k biologické léčbě sítnice pomocí tzv. anti-VEGF látek.