PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

MUDr. Andrea Janeková, FEBO, byla zvolena do představenstva ČSRKCH

23.06.2023
MUDr. Andrea Janeková, FEBO, byla zvolena do představenstva ČSRKCH

Velká gratulace k obrovskému úspěchu!

Naše lékařka MUDr. Andrea Janeková, FEBO, byla zvolena do představenstva České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH).

Je to obrovský úspěch! Nejenže se jedná o prestižní odbornou společnost, ale paní doktorka Janeková, jež na našem pracovišti zastává funkci vedoucí centra refrakční a kataraktové chirurgie, se stala jedním z nejmladších členů ve výboru společnosti od jejího vzniku. 


MUDr. Andrea Janeková, FEBO

“Velice si vážím svého zvolení do výboru tak prestižní oftalomologické společnosti a je mi ctí zde působit společně s významnými osobnostmi české refrakční a kataraktové chirurgie. Své působení v představenstvu společnosti beru jako závazek a zároveň příležitost zvýšit zájem o členství v této významné společnosti i mezi mladými oftalmology a pomoci jim tak k dalšímu rozvoji a vzdělávání.”, sděluje MUDr. Andrea Janeková, FEBO, ke svému zvolení do představenstva ČSRKCH.

 

Oblast vzdělávání mladých oftalmologů a začínajících očních chirurgů je pro paní doktorku Janekovou dlouhodobým cílem, který se snaží naplňovat a realizovat jak v rámci OCP, tak i na mezinárodní úrovni.

Vzdělávání mladých lékařů v OCP

V Očním centru Praha spoluzodpovídá za vzdělávání začínajících mladých lékařů v rámci absolventských programů a vlastní akademie, které je vzdělávají jak po teoretické, tak i praktické stránce.

Oční centrum Praha získalo na začátku letošního roku nejvyšší stupeň akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR a stalo se akreditovaným pracovištěm III. typu pro obor oftalmologie. Na základě této akreditace může v současné době Oční centrum Praha provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor oftalmologie a zároveň poskytuje i odborné stáže pro jiná zdravotnická zařízení včetně krajských či fakultních nemocnic.

Odborný lektor kataraktové školy

MUDr. Andrea Janeková, FEBO působí i jako odborný lektor Kataraktové refrakční školy a předává zde své znalosti a zkušenosti mladším kolegům v oboru, kteří s oční mikrochirurgií teprve začínají. Pracuje zde jako instruktorka v experimentální tréningové laboratoři, kde se účastníci kurzu učí operovat.

Účast na mezinárodním vzdělávání začínajících chirurgů

Paní doktorka Janeková se stala i lektorem pro výuku mikrochirurgie oka v rakouské společnosti MTS - wetlab company.  

V rámci této společnosti působila před měsícem jako odborný lektor na 11. balkánském očním wetlab kurzu, který se konal v Sofii v Bulharsku. Byla zde jedním ze čtyř odborných lektorů v kurzu zaměřujícím se na chirurgii šedého zákalu. Tímto kurzem prošlo celkem 50 účastníků z 12 různých zemí, převážně z Balkánu.

___________

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH)

Spolek očních specialistů, kteří se zaměřují na problematiku předního segmentu oka. Lékaři této specializace se nejčastěji zabývají stavy postihujícími čočku, rohovku, duhovku, dále řešením vrozených vad, zeleného zákalu a úrazů oka. Oftalmologická péče poskytovaná našimi specialisty, zvláště pak v problematice refrakční a kataraktové chirurgie, je kvalitou poskytované péče na vysoké mezinárodní úrovni.

Česká oftalmologie a zejména chirurgie předního segmentu oka prošla za posledních dvacet let obrovským vývojem, který nemá v ostatních medicínských oborech obdoby.


ČSRKCH každoročně pořádá následující akce:

  • Rohovkový den v Praze
  • Kataraktová škola pro lékaře
  • Mezinárodní kongres ČSRKCH
  • Kataraktová škola pro sestry

 www.csrkch.cz