PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Aktualizace k 1.3.2021: PROVOZ OCP NENÍ NIJAK OMEZEN

Užitečné informace pro pacienty v době koronaviru

V Očním centru Praha jsme připraveni pomoci všem pacientům, kteří nás i v době koronaviru potřebují. V současné chvíli poskytujeme oční péči v plném rozsahu, a to jak v oblasti vyšetření, tak i na operačním sále. Na klinice jsme provedli veškerá nejpřísnější epidemiologická opatření tak, abychom zajistili maximální bezpečí pro zachování zdraví našich pacientů i nás samotných.

 

Opatření od 1.3.2021

V souvislosti s vládními nařízeními platnými od 1.3.2021 připomínáme všem pacientům, že za zdravotní péčí mohou cestovat, a to i mezi okresy (tato výjimka platí i pro doprovázející osoby)

Pokud k nám cestujete z jiného okresu, je potřeba mít u sebe Čestné prohlášení, ve kterém uvedete důvod cesty, místo a čas. Formulář čestného prohlášení si můžete stáhnout ZDE. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, stačí jej napsat i rukou na papír.

Termín vyšetření a operace určitě nerušte. Připomínáme, že přijít POZDĚJI může i v očním lékařství často znamenat POZDĚ! V Očním centru Praha máme nastavena přísná hygienická opatření, která chrání naše pacienty i personál. Není se tedy čeho bát.

 

Desatero ochranných opatření

1. Měření teploty

Ihned po vstupu měříme všem našim pacientům teplotu bezkontaktním teploměrem.

2. Ochranné roušky pro pacienty

Všichni pacienti musí mít po celou dobu přítomnosti na klinice nasazen respirátor nebo dvě chirurgické roušky přes sebe. Pokud pacient respirátor či roušky nemá či je potřebuje vyměnit, může si zakoupit nové u nás na recepci.

3. Ochranné prostředky našeho personálu

Pro všechny naše zaměstnance jsme zajistili dostatečné množství ochranných prostředků - respirátory FFP2, respirátory FFP3, nanoroušky, jednorázové rukavice a ochranné brýle.

4. Ochranné pulty a štíty

Prostory kliniky jsme dovybavili ochrannými pulty na recepci a ve vyšetřovnách. Lékaři během vyšetření používají ochranné štíty.

5. Dodržení stanovených odstupů

Dodržujeme minimální stanovené odstupy v čekárně mezi pacienty i v ordinaci. Přizpůsobili jsme tomu objednávání pacientů tak, abychom minimální odstupy zabezpečili.

6. Zákaz vstupu doprovodu

Doprovázející osoby žádáme, aby se uvnitř kliniky zdržovali jen nezbytně dlouhou dobu a během vyšetření doprovázené osoby čekali venku mimo prostory budovy.

7. Desinfekční prostředky

Pro pacienty jsou připraveny desinfekční prostředky při příchodu na recepci, po použití toalet i při odchodu od nás.

8. Desinfekce prostor

Veškeré plochy na klinice jsou pravidelně desinfikovány. Zakoupili jsme germicidní lampy, které pomocí UVC záření průběžně desinfikují vzduch ve společných prostorách. Po skončení ordinační doby desinfikujeme ambulance a všechny společné prostory germicidním zářičem a ozonem.

9. Zkrácená komunikace a konzultace po telefonu

Abychom snížili počet osob přítomných v jednom čase na jednom místě, zkrátili jsme komunikaci našich zaměstnanců s pacienty. Zároveň našim pacientů nabízíme konzultace po telefonu i prostřednictvím videa.

10. Prohlášení pacientů

Všichni pacienti musí po vstupu na kliniku podepsat prohlášení, že jsou bez příznaků onemocnění dýchacího systému (kašel, rýma, zvýšená teplota, zimnice, dechová slabost). Dále, že se nesetkali s osobou nakaženou koronavirem a že nejsou v nařízené karanténě.

 

Objednané termíny a objednávky 

Pokud jste k nám objednáni a jste zdraví, přijďte dle domluveného termínu.

Pokud se chcete objednat na vyšetření či operaci nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na telefonu 220 807 757 nebo využijte náš on-line formulář: https://www.ocp.cz/on-line-objednavka/

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 14.4.2020 doporučení poskytovatelům zdravotní péče, aby poskytovali ambulantní zdravotní péči a dále jednodenní zdravotní péči (v našem případě operační výkony) již v plném rozsahu při dodržení veškerých protiepidemických opatření. V Očním centru Praha všechna tato opatření nadstandardně splňujeme.

Odkaz MZCR: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece

 

Jsme tu pro vás!

Vždy jsme se v první řadě starali a staráme o vás - naše pacienty. Náš vlastní komfort byl a je vždy až na druhém místě. A tak tomu bude i nadále.

Pokud byste potřebovali poradit ohledně vyšetření či operace či se na cokoliv dalšího zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

 

SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!

Za celý kolektiv Očního centra Praha, prim. MUDr. Radan Zugar

 

horizontal