icocs icoru icoen
Jaká operace je pro mě vhodná? Ceník ambulantních vyšetření a zákroků Kolik ušetřím za brýle? Objednat na konzultaci
'

Operativní řešení šedého zákalu
19.12.2013

O operacích šedého zákalu a multifokálních čočkách hovoří ředitel Očního centra Praha, Mgr. Adam Janek.

Jsou s operací spojena i nějaká rizika? Jaký je rozdíl mezi mono a multifokálními čočkami? To vše se dozvíte v následujícím článku.

 

Operace šedého zá­kalu je jedním z nejběžnějších očních zákroků, čím to je?

Šedý zákal je nemoc spojená se stárnutím. Původce nemoci tedy není znám, nelze stanovit pre­venci a jedinou cestou, jak zákal odstranit, je opera­tivní zákrok.

 

Takže jiná cesta než operace není?

Ne, pacientovi se po­stupně začne zaml­žovat vidění a ve chvíli, kdy ho tento stav začne ome­zovat v běžném životě, je ten správný čas na opera­ci. Šedý zákal se nejčastěji objevuje mezi 60 až 75 lety.

 

Jsou s operací spojena i nějaká rizika?

Jedná se o nejčas­těji prováděný zá­krok na světě, díky mo­derním technologiím je výskyt komplikací zcela minimální. Pacientovi se vyjme zkalená čočka a vo­peruje se umělá. Zákrok probíhá v lokální anestezii, trvá přibližně 10-15 mi­nut, a pacient po operaci odchází ihned domů.Návrat normálního vidění je pa­trný již od následujícího dne.

 

Jaký je rozdíl mezi mono a multifokálními čočkami?

U monofokální čočky existuje jen jednavzdálenost, na kterou pa­cient vidí perfektně.Musí si vybrat, zda uvidí na dálku, na střední vzdálenost nebo nablízko. Pro ostatní varian­ty musí nosit brýle. Opro­ti tomu multifokální čočky mají optické zóny, které umožňují pacientovi vidět dobře, bez brýlí na různé vzdálenosti. Multifokální čočky tedy pacienta zbavují závislosti na brýlích.

 

Rozdíl je ale i v ceně.

To ano, za multi­fokální čočky si pa­cient musí připlatit. Cena jedné čočky se pohybuje od 20 do 30 tisíc korun, zatímco monofokální standardní čočky hradí zdravotní pojišťovna. Díky naprosto nesmyslnému rozhodnutí Ústavního soudu, který le­tos zrušil tzv. nadstandar­dy, si pacient navíc musí při volbě multifokální čočky připlatit i za samotnou ope­raci.

 

To už je významná in­vestice, jak dlouho ta­ková čočka vydrží?

Čočka vydrží po celý zbytek života. Reoperace se navíc kvůli možným komplikacím prakticky ne­provádí, takže jde opravdu osudové rozhodnutí, kte­ré bych každému doporučil řádně zvážit. Rozdíl v kva­litě vidění s mono a multi­fokální čočkou je skutečně obrovský.

 

Hraje při operaci roli volba kliniky?

Jednoznačně. Liší se kvalitou přístrojů, druhem nabízených čoček a odborností personálu. Opro­ti jiným klinikám nabízíme čočky od 4 světových vý­robců. Pacientovi je pak doporučována nejvhodnější čočka výhradně na základě důkladného odborného vyšetření a pacientových požadavků.Jeden z těchto výrobců (zároveň jediný na světě) navíc vyrábí čočky odstupňované po 0,25 diop­triích oproti standardním 0,5. Tato skutečnost umož­ňuje nejpřesnější volbu čočky, šitou pacientovi přímo na míru.

 

rozhovor-adam-janek.pdf

Zobrazit dle zdroje

Zobrazit dle tématu

Zobrazit dle osobnosti

Odebírat novinky Pro registraci zadejte Váš email do vstupního pole.
Pro ukončení odběru novinek zadejte Váš email znovu do stejného políčka.
Najdete nás na: Facebook Google Twetter
Pomozte nám zlepšovat naši péči. Pošlete své podněty přímo řediteli na eMail: adam.janek(zavináč)ocp.cz.