PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Jaká operace je pro mě vhodná? Ceník ambulantních vyšetření a zákroků Kolik ušetřím za brýle? Objednat na konzultaci

Operativní řešení šedého zákalu
19.12.2013

O operacích šedého zákalu a multifokálních čočkách hovoří ředitel Očního centra Praha, Mgr. Adam Janek.

Jsou s operací spojena i nějaká rizika? Jaký je rozdíl mezi mono a multifokálními čočkami? To vše se dozvíte v následujícím článku.

 

Operace šedého zá­kalu je jedním z nejběžnějších očních zákroků, čím to je?

Šedý zákal je nemoc spojená se stárnutím. Původce nemoci tedy není znám, nelze stanovit pre­venci a jedinou cestou, jak zákal odstranit, je opera­tivní zákrok.

 

Takže jiná cesta než operace není?

Ne, pacientovi se po­stupně začne zaml­žovat vidění a ve chvíli, kdy ho tento stav začne ome­zovat v běžném životě, je ten správný čas na opera­ci. Šedý zákal se nejčastěji objevuje mezi 60 až 75 lety.

 

Jsou s operací spojena i nějaká rizika?

Jedná se o nejčas­těji prováděný zá­krok na světě, díky mo­derním technologiím je výskyt komplikací zcela minimální. Pacientovi se vyjme zkalená čočka a vo­peruje se umělá. Zákrok probíhá v lokální anestezii, trvá přibližně 10-15 mi­nut, a pacient po operaci odchází ihned domů.Návrat normálního vidění je pa­trný již od následujícího dne.

 

Jaký je rozdíl mezi mono a multifokálními čočkami?

U monofokální čočky existuje jen jednavzdálenost, na kterou pa­cient vidí perfektně.Musí si vybrat, zda uvidí na dálku, na střední vzdálenost nebo nablízko. Pro ostatní varian­ty musí nosit brýle. Opro­ti tomu multifokální čočky mají optické zóny, které umožňují pacientovi vidět dobře, bez brýlí na různé vzdálenosti. Multifokální čočky tedy pacienta zbavují závislosti na brýlích.

 

Rozdíl je ale i v ceně.

To ano, za multi­fokální čočky si pa­cient musí připlatit. Cena jedné čočky se pohybuje od 20 do 30 tisíc korun, zatímco monofokální standardní čočky hradí zdravotní pojišťovna. Díky naprosto nesmyslnému rozhodnutí Ústavního soudu, který le­tos zrušil tzv. nadstandar­dy, si pacient navíc musí při volbě multifokální čočky připlatit i za samotnou ope­raci.

 

To už je významná in­vestice, jak dlouho ta­ková čočka vydrží?

Čočka vydrží po celý zbytek života. Reoperace se navíc kvůli možným komplikacím prakticky ne­provádí, takže jde opravdu osudové rozhodnutí, kte­ré bych každému doporučil řádně zvážit. Rozdíl v kva­litě vidění s mono a multi­fokální čočkou je skutečně obrovský.

 

Hraje při operaci roli volba kliniky?

Jednoznačně. Liší se kvalitou přístrojů, druhem nabízených čoček a odborností personálu. Opro­ti jiným klinikám nabízíme čočky od 4 světových vý­robců. Pacientovi je pak doporučována nejvhodnější čočka výhradně na základě důkladného odborného vyšetření a pacientových požadavků.Jeden z těchto výrobců (zároveň jediný na světě) navíc vyrábí čočky odstupňované po 0,25 diop­triích oproti standardním 0,5. Tato skutečnost umož­ňuje nejpřesnější volbu čočky, šitou pacientovi přímo na míru.

 

rozhovor-adam-janek.pdf

Zobrazit dle zdroje

Zobrazit dle tématu

Zobrazit dle osobnosti