PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Jaká operace je pro mě vhodná? Ceník ambulantních vyšetření a zákroků Kolik ušetřím za brýle? Objednat na konzultaci

O šedém zákalu a nitroočních čočkách s doc. MUDr. Jiřím Paštou CSc., FEBO
19.02.2014

Docent Pašta patří mezi přední oční chirurgy v České republice, za svoji kariéru provedl již 25 000 operací šedého zákalu, specializuje se také na refrakční a laserovou chirurgii, intenzivně se věnuje možnostem využití laserů v oftalmologii. Od roku 1980 pracuje na očním oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, v současné době je jejím přednostou. Od 1.1.2013 je odborným garantem Očního centra Praha, a.s. Od roku 1994 doposud je hlavním odborníkem Armády České republiky pro oftalmologii. Věnuje se také výzkumné a pedagogické činnosti.

 

Co je to šedý zákal, jaké jsou jeho příznaky? Podle čeho pacient pozná, že má šedý zákal a proč je nutné řešit jej operací?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Příznakem šedého zákalu je tedy zhoršení vidění od zamlžení, rozostření nebo snížení kontrastu až po úplnou ztrátu vidění, někdy včetně změn v refrakci, Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

 

Dá se vzniku šedého zákalu nějak předcházet? V jakém věku se nejčastěji objevuje?

Neexistují žádná preventivní opatření, která by zabránila vzniku šedého zákalu, pominu-li předcházení např. úrazům oka, po kterých rovněž může docházet ke zkalení čočky nebo dodržování dietního režimu a léčby u některých onemocnění které mohou být zodpovědné za rychlejší zkalení čočky, nebo vyvarování se některých léků, které mohou šedý zákal vytvořit nebo urychlit. Šedý zákal se může objevit v kterémkoliv věku, může být i vrozený, nejčastěji se však objevuje od 55 let výše.

 

Jak probíhá operace šedéhozákalu. Je před operací třeba dodržovat nějaký režim?

Principem operace je otevření přední části pouzdra čočky kruhovým otvorem, uvolnění zkaleného obsahu čočky jeho rozmělnění pomocí ultrazvuku, odsátí a následně implantace nové, umělé čočky do zbytku původního pouzdra. V převážné většině případů se operuje v tzv. topické anestezii, tzn., že se před operací oko znecitlivuje pomocí kapek a není tak potřeba žádná zvláštní předoperační příprava, pacient může před operací jíst nebo užívat svoje léky. V individuálních případech se o některých režimových opatřeních, jako např. aplikaci antibiotických kapek do oka několik dní před operací, domluvíme při předoperačním očním vyšetření.

 

Bude pacient po operaci šedého zákalu cítit bolest? Jak dlouho trvá rekonvalescence a co obnáší?

Operace šedého zákalu je bezbolestná, někdy je však v oku cítit tlak. V případě nepříjemných pocitů v oku je možné anestezii doplnit. Ani po odeznění anestezie by oko nemělo bolet, může být 1-3 dny pocit cizího tělesa. Pokud po operaci oko začne silně bolet, zčervená a zhorší se vidění, je nutné neprodleně navštívit očního lékaře. Bezprostředně po operaci je oko zakryto obvazem a dle instrukcí si pacient aplikuje kapky a dochází dle pokynů na kontroly. Běžnou fyzickou námahu a kancelářskou práci je možné vykonávat prakticky zhruba za týden po operaci, může se ohýbat, sluneční brýle nosit nemusí, po nekomplikované operaci a pooperační kontrole je možné absolvovat i let letadlem. Alespoň po dobu 4 týdnů po operaci je nutné se vyvarovat pobytu ve výrazně prašném prostředí, nekoupat se ve veřejných bazénech, těžkou fyzickou námahu je možné povolit po 5-6 týdnech po zákroku. Novou korekci, pokud je třeba, je možné předepsat za 4-5 týdnů po zákroku.

 

Když je odstraněna lidská čočka zakalená šedým zákalem, jakou čočkou je při operaci nahrazena?

Mohu si vybírat z různě kvalitních čoček? Je během operace šedého zákalu a implantace umělé čočky možné odstranit i další oční vady?
Materiálů, ale i typů nitroočních čoček je celá řada a pacient má na výběr širokou škálu nitroočních čoček tak, aby pokryla jeho nároky. Mezi nejběžnější materiál patří měkký akrylát, a pokud jde o typ čočky, tak tzv. monofokální čočka, která umožňuje vidění na jednu vzdálenost podle preference pacienta. Existují však i vícefokální čočky nebo čočky akomodační, které snižují závislost na nošení brýlí po operaci. Během operace je tak možné odstranit samotný šedý zákal, ale i vadu do dálky, v případě potřeby astigmatismus nebo i presbyopii. Pokud jde o tupozrakost, což bývá často předmětem dotazů, tak tato vada odstranit nelze nijak, tedy ani operací, taktéž se operací šedého zákalu nedá odstranit porucha vidění způsobená sítnicí (např. věkem podmíněnou makulární degenerací).

 

Kdy je třeba řešit dioptrickou vadu pacienta odstraněním vlastní oční čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou? Nedají se dnes již všechny dioptrické vady odstranit laserovou operací očí?

Toto je zcela individuální záležitost a záleží na tom, zda-li pacientovi nějakým způsobem vadí nošení korekce. Zjednodušeně řečeno, je-li pacient mladší, resp., nejsou-li u něj přítomny známky presbyopie, tzn., že ještě nepotřebuje jiné brýle na čtení, je možné dioptrickou vadu odstranit laserem, pokud již na čtení potřebuje jiné brýle, je vhodnější uvažovat o nitroočním řešení dioptrické vady.

 

U jakých indikací je vhodné implantovat multifokální nitrooční čočku. Jaké jsou největší výhody multifokální čočky pro pacienta? Co je to torická čočka?

I v tomto případě záleží hodně na pacientovi a jeho životním stylu. Je-li aktivní anebo nošení brýlí by ho jakýmkoliv způsobem limitovalo, je možné uvažovat o multifokální čočce. Předpokladem je samozřejmě takový stav očí, který implantaci takovéto čočky nebrání. Neboli, má-li pacient šedý zákal a jinak v pořádku oko, je možné multifokální čočku použít. Také když má starší pacient obtěžující vyšší plusovou brýlovou vadu a ještě nemá šedý zákal, jde tímto způsobem, tedy operací čiré čočky s následnou implantací multifokální čočky řešit i tuto situaci. Podstatnou výhodou vícefokálních, tzn. i multifokálních čoček, je významné snížení závislosti na nošení brýlí po operaci čočky. Torická čočka je čočka, která koriguje astigmatismus, tedy nepravidelnost v zakřivení rohovky.

 

Když mi naimplantují nitrooční čočku, zůstane mi již na celý život?

Ano, nitrooční čočka se již nevyměňuje a zůstává v oku trvale.

 

Pokud se implantuje nitrooční čočka, je vždy nutné odstranit vlastní oční čočku?

V indikovaných a víceméně výjimečných případech je možné implantovat nitrooční čočku bez odstranění čočky vlastní. Jde např. o řešení vysoké krátkozrakosti v mladším věku.

 

 

Zdroj: http://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/o-sedem-zakalu-a-nitroocnich-cockach-s-doc-jirim-pastou-csc

 

doc-jiri-pasta.png

Zobrazit dle zdroje

Zobrazit dle tématu

Zobrazit dle osobnosti