PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Alena Božková
Po operaci šedého zákalu

"Byla jsem téměř slepá a nyní vidím krásně ostře. "

Krásné poděkování nám do pamětní knihy napsala spokojená pacientka paní Alena Božková, která u nás podstoupila operaci šedého zákalu. Operoval ji náš šéfchirurg - pan docent Jiří Pašta a právě jemu patří velké díky:

Srdečný dík za krásný lidský přístup. Velký dík panu doc. Paštovi za profesionální provedení operace očí. Byla jsem téměř slepá a nyní vidím krásně ostře. Také celému týmu na sále a všem sestřičkám. Ještě jednou všem srdečný dík.

S úctou zdraví a přeje všem pevné zdravá, štěstí a spokojenost.

Alena Božková, 30.6.2022