PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Naši odborníci přednášejí na mezinárodním kongresu

20.05.2021
Naši odborníci přednášejí  na mezinárodním kongresu

Ve dnech 21.-22. května 2021 probíhá 18. mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá kongres hybridní on-line formou.

Odborníci Očního centra Praha se opět účastní i aktivně. Na kongresu budou prezentovat:

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, šéfchirurg a odborný garant OCP

  • pan docent moderuje celý blok "Implantace NOČ mimo čočkové pouzdro", v rámci tohoto bloku odprezentuje i dvě přednášky o náročnějších operacích
  • téma 1. přednášky: "Sekundární implantace IOL při chybějící kapsulozonulární podpoře - úvod do problematiky"
  • téma 2. přednášky: "Fixace NOČ "iris claw""

MUDr. Andrea Janeková, FEBO, refrakční a kataraktová specialistka OCP

  • paní doktorka představí nové implantáty
  • téma přednášky: "EDOF čočka vs monofokální čočka – prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrastní citlivosti a vidění na střední vzdálenost"

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, ředitel Očního centra Praha a předseda představenstva

  • pan ředitel bude spolumoderátorem bloku "Vývoj a trend úhrady operace katarakty - minulost, současnost a budoucnost!", který se zaměřuje na udržitelnost financování oční chirurgie v ČR a představuje činnost sdružení SAPOCH (Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie)

Držíme všem našim přednášejícím palce a věříme, že jejich přednášky budou úspěšné a přinesou kolegům v oboru zajímavé a užitečné informace.

Neustále se vzděláváme a sdílíme naše zkušenosti!