PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO
Chirurg, specialista na kataraktovou a refrakční chirurgii

Doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1980 až dosud pracuje na Oční klinice ÚVN Praha, kde mnoho let působil jako přednosta oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Od 1.1.2013 je odborným garantem Očního centra Praha, a.s.

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, vyvíjí bohatou přednáškovou a publikační činnost, je členem představenstva České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Ameriské i evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem Americké oftalmologické akademie, členem ČOS, ČSRKCH, ČGS, ČVRS. Od roku 1994 doposud je hlavním odborníkem Armády České republiky pro oftalmologii, působí jako konzultant registrovaný GMC Spojeného království a od roku 2005 jako mezinárodní instruktor laserové chirurgie pro AMO/VISX. Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc, FEBO, je členem akreditační komise MZ ČR pro obor oftalmologie, členem komise pro atestační zkoušky z oftalmologie a členem oborové rady doktorského studijního programu Oční lékařství na LF UK v Hradci Králové. S počtem více než 30 000 operací šedého zákalu se řadí k předním chirurgům v České republice, věnuje se rovněž refrakční a laserové chirurgii. V r. 2012 obdržel nejvyšší ocenění ČSRKCH – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice. Mezi další obdržená ocenění patří medaile Armády ČR 3.,2., a 1. stupně, pamětní medaile ÚVN Praha 3. a 2. stupně a v roce 1994 se Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, stal čestným členem Kanadské implantologické a keratorefraktivní asociace.

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, je autorem 92 odborných a výukových prací a spoluautorem několika monografií. Je rovněž spoluautorem vývoje a výroby 1. kombinovaného piko a nanosekundového laseru ve světě Oftalas FJFI, spolupracoval mimo jiné i s prof. Wichterlem na výzkumu a vývoji full optics IOL, byl jedním z řešitelů česko-japonského projektu Advanced Waveguides for Laser Medicine Systems: ČVUT Praha -Tohoku University Sendai a spoluřešitelem grantu Pevnolátkové lasery pro oftalmologii (ČVUT Praha – ÚVN Praha).