PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Ředitel OCP byl zvolen do představenstva sdružení SAPOCH

08.01.2024
Ředitel OCP byl zvolen do představenstva sdružení SAPOCH

V závěru roku volilo Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. (SAPOCH) nové představenstvo a pozici místopředsedy představenstva obhájil ředitel OCP Adam Janek.

Nové představenstvo sdružení SAPOCH bylo zvoleno na období dalších 4 let. Své pozice v představenstvu obhájili i další původní členové: předseda představenstva PharmDr. Michal Krejsta, MBA., LL.M. a členka představenstva Ing. Michaela Studená, MHA.

„Je mi ctí být součástí vedení této organizace, která posouvá českou oftalmologii dál. Nepolevíme v plnění společných cílů a budeme nadále jednat ve prospěch zvyšování úhrad, dostupnosti a odborné a etické kultivace tohoto vědního oboru,“ uvedl Adam Janek ke své účasti ve sdružení SAPOCH a znovu obhájení pozice místopředsedy představenstva.

 

Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH)

Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie bylo založeno v roce 2019 za účelem rozvoje oboru.

Hlavním posláním spolku je sdružovat poskytovatele oční chirurgie s cílem vytvářet vhodné podmínky pro výkon jejich povolání a hájit jejich profesní zájmy. To zahrnuje spoluúčast na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči, stejně jako zastupování členů spolku ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím v ČR i cizině. Sdružení dále hájí zájmy svých členů a zastupuje je při jednáních se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR, dále zahrnuje i spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, Ministerstvem financí ČR a dalšími správními orgány.

Oční centrum Praha, a.s. bylo jedním ze zakladatelů tohoto sdružení.

https://www.sdruzenisapoch.cz/