PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Kataraktová škola pro sestry

19.02.2024
Kataraktová škola pro sestry

V rámci odborného vzdělávání jsme ve spolupráci se společností Alcon uspořádali Kataraktovou školu pro zdravotní sestry a optometristy OCP. Vzdělávací akce se konala v tréninkovém centru Alconu v Praze.

Kataraktová škola 

Kataraktové školy se účastnily naše zdravotní sestřičky, které působí na operačním sále, a dále i naše optometristky. Odbornými lektory v rámci kataraktové školy byli naši chirurgové - pan primář MUDr. Radan Zugar a MUDr. Andrea Janeková, FEBO, vedoucí lékařka centra kataraktové a refrakční chirurgie.

Během této vzdělávací akce naše sestřičky a optometristky absolvovaly nejen teoretickou přípravu, ale zejména praktické dovednosti: nacvičovaly skládání implantátů, absolvovaly operaci pomocí virtuální reality a následně ve wetlabu si i přímo vyzkoušely pod dozorem odborných lektorů samy operovat. Celkem provedly téměř 50 operací! Pro všechny byla účast v kataraktové škole skutečně přínosná a celý program si všechny účastnice i lektoři společně moc užili.

OCP kataraktová škola

Vzdělávání v OCP

Uspořádání kataraktové školy pro naše zdravotní sestry a optometristy je jedním z mnoha vzdělávacích programů pro naše odborníky. V rámci Očního centra Praha se na oblast vzdělávání dlouhodobě zaměřujeme. Vytvořili jsme vlastní vzdělávací akademii a dále máme i absolventské programy pro začínající lékaře. V loňském roce jsme získali nejvyšší stupeň akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, díky kterému nyní můžeme provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor oftalmologie a poskytovat odborné stáže. Zároveň se naši odborníci z řad lékařů i sester pravidelně účastní i odborných kongresů v ČR i zahraničí.

Alcon Training Center

Nové tréninkové centrum pro oftalmologickou komunitu v Česku a střední Evropě otevřela společnost Alcon v Praze na podzim loňského roku. Tréninkové centrum je vybaveno nejmodernějším přístrojovým zařízením a technologiemi a umožňuje tak poskytovat výuku na nejvyšší úrovni. V rámci wetlabu (“mokrých laboratoří”) si mohou budoucí oční chirurgové vyzkoušet a zdokonalovat své chirurgické dovednosti. 

fotofotofotofotofotofotofotofoto