PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

ROK 2013

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2013

 

Představenstvo společnosti

Oční centrum Praha, a.s.

Sídlo: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, 170 00

IČ: 261 69 231

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6498

 

oznamuje, že svolává

řádnou valnou hromadu,

 

která se uskuteční dne 27.6.2013 v 11.00 hod. v sídle společnosti

Oční centrum Praha, a.s., na adrese Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, 170 00

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady

  2. Schválení orgánů valné hromady, volba jejího předsedy,

     zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

  3. Schválení účetní závěrky za rok 2012

  4. Diskuse

  5. Závěr

  

Účetní závěrka za rok 2012 je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí počínaje 30. dnem přede dnem konání valné hromady, v pracovní dny vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod., v sídle společnosti.

 

 

Představenstvo společnosti  

Oční centrum Praha, a.s. 

V Praze dne 14.5.2013

horizontal