PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Nepodceňujte prevenci ani v době epidemie

15.10.2020
Nepodceňujte prevenci ani v době epidemie

V Očním centru Praha poskytujeme oční péči v plném rozsahu, jak na operačních sálech, tak i v našich specializovaných ambulancích. To vše samozřejmě za splnění nejpřísnějších protiepidemických opatření.

 “Jsme rádi, že naši pacienti zůstávají zodpovědní, aby se jejich stav nezhoršil.” říká šéfchirurg Očního centra Praha doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO a dodává: “Je důležité, aby se zdravotnictví nezastavilo a nevěnovalo se jen epidemii. I v oblasti oční péče existuje celá řada onemocnění, která nelze odkládat a je důležitá jejich včasná diagnostika a zahájení léčby. Pokud by někteří pacienti ze strachu z koronaviru vyšetření zraku odkládali a přišli pozdě, mohlo by u nich dojít k vážnému poškození zraku nebo dokonce k jeho ztrátě.”

Nezapomínejte kvůli koronaviru na zdraví svých očí

V oblasti očního lékařství jsou nejohroženější skupinou senioři. Proto jsou u osob nad 60 let důležité pravidelné preventivní prohlídky zraku, a to i tehdy, kdy žádný problém pacient nepociťuje. V tomto věku se mohou se objevovat různá vážná oční onemocnění, která ve výsledku mohou staré lidi ohrozit více než koronavirus.

“Příkladem může být například Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), která postihuje 15% seniorů” říká pan docent Pašta a dodává: “Vlhká forma VPMD dokáže nevratně zničit zrak během několika týdnů nebo měsíců. Proto je důležitá včasná diagnostika. Riziko slepoty je u tohoto onemocnění opravdu vysoké a právě čas je pro nás rozhodující, abychom mohli pacientovi účinně aplikovat biologickou léčbu pomocí tzv. anti-VEGF látek.” 

Dalším důvodem pro kontrolu zraku je i zelený zákal neboli glaukom. Oko totiž může trápit zvýšený nitrooční tlak, o kterém lidé vůbec neví. Pokud není vysoký nitrooční tlak hlídán a léčen, může být příčinnou vzniku glaukomu, který bývá nazýván i jako “tichý zloděj zraku”. Pacient při něm totiž necítí žádnou bolest či jiné obtíže a bez povšimnutí tak dochází k váženému poškození zrakového nervu, které může vést až k úplné ztrátě zraku. 

Preventivní vyšetření u starší osob může odhalit i šedý zákal, který lidem zhoršuje vidění. Operace šedého zákalu by se neměla zbytečně odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale i to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je operace oka náročnější.

Odkládat preventivní vyšetření by neměli ani diabetici. Ti by měli podstoupit preventivní vyšetření z důvodu tzv. diabetická retinopatie. “Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá především ve své nenápadnosti. Zpočátku se neprojevuje prakticky žádnými příznaky a až v pokročilém stádiu se projeví zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však nelze napravit, pouze zpomalit.” vysvětluje pan docent Pašta.

Nezapomeňte tedy na prevenci ani vy a objednejte na preventivní vyšetření třeba hned teď! 

OBJEDNAT SE NA VYŠETŘENÍ