PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Diabetická retinopatie

Cukrovka s sebou přináší zátěž pro celé tělo. Jednou z častých chronických komplikací, které postihují pacienty s diabetem, je tzv. diabetická retinopatie. Jedná se o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetiků. 

V důsledku špatně kompenzované cukrovky způsobuje vysoká hladina cukru v krvi ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána, a dochází tak k poruše prokrvení sítnice. Při další formě diabetické retinopatie cévy v sítnici tzv. „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní, praskají a mohou způsobit odchlípení sítnice.

 

Důležitost preventivních vyšetření zraku u diabetiků

Zákeřnost diabetické retinopatie spočívá především ve své nenápadnosti. Zpočátku se neprojevuje prakticky žádnými příznaky a až v pokročilém stádiu se projeví zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však nelze napravit, pouze zpomalit. Prvotní fázi onemocnění tak může odhalit pouze lékař při vyšetření očního pozadí a právě proto jsou pravidelné každoroční preventivní prohlídky tak důležité.

 

Poslední záchrana před rizikem slepoty

Základem léčby a prevence diabetické retinopatie je dosažení a trvalé udržení optimální kompenzace cukrovky a dalších rizikových faktorů diabetu jakými je vysoký tlak a vysoká hladina cholesterolu.

 

Laserová terapie

Pokud však již dojde k pokročilému stádiu diabetické retinopatie, přichází na řadu moderní medicína - operační zákrok pomocí laseru. Operačním zákrokem však bohužel již nelze vidění zlepšit, ale pomáhá zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění. Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév. Postižená místa jsou během operačního zákroku ošetřena tenkým paprskem laseru. Laserové ošetření se provádí ambulantně a trvá několik minut. 

 

Biologická léčba sítnice

U pacientů s diabetickou retinopatií může dojít k diabetickému otoku makuly, při kterém na sítnici dochází ke vzniku krvácení a otoku z prosakující cév.  Pokud předchozí laserová terapie selhává, přistupuje se k biologické léčbě sítnice pomocí tzv. anti-VEGF látek.

 

 

 

horizontal