PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Gratulace k atestaci!

07.06.2024
Gratulace k atestaci!

Velké gratulace patří našim dvěma lékařkám, MUDr. Lucii Frantlové a MUDr. Michaele Ratajové, za úspěšné složení atestační zkoušky z oftalmologie. Jsou prvními lékařkami, které byly přijaty do našeho absolventského programu a OCP akademie pro vzdělávání mladých lékařů.

MUDr. Lucie Frantlová v současné době působí v OCP jako vedoucí lékařka ambulantního provozu a sítě MediPort. Má nestarosti ambulantní část v rámci OCP a dále provoz v našich očních ambulancích MediPort zajišťujících primární oftalmologickou péči. Paní doktorka Frantlová se specializuje na diagnostiku a léčbu sítnice, dále na léčbu keratokonu, komplexní oční péči, provádí malé chirurgické zákroky a plastiky očních víček.

MUDr. Michaela Ratajová v současné době působí převážně v naší ambulanci MediPort Holešovice, kde se zaměřuje primárně na dětskou oftalmologii a léčbu dětských očních vad. V rámci OCP se věnuje komplexní oční péči a participuje na mezinárodních klinických studií v souvislosti s vývojem nitroočních implantátů.

K úspěchu jim za celý tým pogratuloval pan primář Radan Zugar s paní doktorkou Andreou Janekovou. Jsme na obě nesmírně hrdí a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich kariéře!


Vzdělávání mladých lékařů v OCP

V rámci Očního centra Praha se dlouhodobě připravujeme na zajištění dostupné péče do budoucna a proto jsme i v roce 2017 spustili absolventský program, v jehož rámci obsazujeme každý rok dvě absolventská místa. Zároveň jsme vytvořili i vlastní akademii pro mladé lékaře, která je vzdělává jak po praktické, tak i teoretické stránce. Díky tomu se můžeme věnovat kontinuálnímu vzdělávání mladých lékařů.

„V rámci vzdělávací akademie pořádáme pro ještě neatestované lékaře jednou až dvakrát měsíčně celou řadu vzdělávacích aktivit. Semináře, které nejsou oficiální a nejsou nutné k dosažení atestace, ale jsou důležité k přípravě ke zkoušce ze základního kmene a k atestaci,“ vysvětluje paní doktorka Andrea Janeková, která v Očním centru Praha spoluzodpovídá za vzdělávání lékařů, a dodává: „Zaměřujeme se především na praxi a každý z mladších kolegů má přiděleného svého školitele. V rámci akademie sledujeme i novinky v oboru oftalmologie včetně pravidelného reportu článků ze zahraničních časopisů a jdeme do problematiky hlouběji, protože se neustále objevují nové techniky a trendy. Výhodou akademie je i to, že stmeluje lékařský tým a mladí kolegové se motivují navzájem.“


Nejvyšší stupeň akreditace

Oční centrum Praha získalo na začátku roku 2023 nejvyšší stupeň akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR a stalo se akreditovaným pracovištěm III. typu pro obor oftalmologie. Na základě této akreditace může v současné době Oční centrum Praha provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor oftalmologie a zároveň poskytuje i odborné stáže pro jiná zdravotnická zařízení včetně krajských či fakultních nemocnic. Akreditace III. typu byla Očnímu centru Praha udělena s ohledem na komplexnost poskytované péče jako teprve třetímu privátnímu pracovišti v ČR.