PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Naše sestřičky

Jana BARCHÁNKOVÁ

Jana BARCHÁNKOVÁ

Vedoucí sestra

Jana Barchánková vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, poté absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro intenzivní péči. V Očním centru Praha pracuje od října 2010 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Daniela STUDNIČKOVÁ

Daniela STUDNIČKOVÁ

Sálová sestra

Daniela Studničková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 5. května - obor Všeobecná zdravotní sestra. Následně na stejné škole pokračovala v nástavbovém studiu - obor Sestra intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od září 2017 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Soňa FIŠEROVÁ

Soňa FIŠEROVÁ

Sálová sestra

Soňa Fišerová studovala na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole 5. května v Praze, obor Nutriční terapeut - dietní sestra. V Očním centru Praha pracuje od března 2021 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Jana VEVERKOVÁ

Jana VEVERKOVÁ

Sálová sestra

Jana Veverková vystudovala Gymnázium Beroun a Sportovní Gymnázium Nad Štolou. Následně navázala nástavbovým studiem na Střední zdravotnické škole Ruská na Praze 10 - obor Diplomovaná všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Tereza DROBNÁ

Tereza DROBNÁ

Sálová sestra

Tereza Drobná vystudovala SOŠ Podskalskou, obor Přírodovědné lyceum - mikrobiologie. Na toto studium navázala na VOŠ Zdravotnická Medea, obor Všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od července 2023 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Ambulantní sestra

Mgr. Klára Slezáková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, na kterou navázala vysokoškolským studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského (obor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství pro školní kluby) a následně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor Pedagogika). V Očním centru Praha pracuje od června 2017 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Andrea HEKRDLOVÁ

Andrea HEKRDLOVÁ

Ambulantní sestra

Andrea Hekrdlová vystudovala Střední zdravotnickou školu 5. května v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Na toto studium navázala specializační studiem na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od května 2020 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Pavla PILECKÁ

Pavla PILECKÁ

Ambulantní sestra

Pavla Pilecká vystudovala Gymnázium nám. Lidových milicí v Praze. Na toto studium navázala denním studiem na Střední zdravotnické škole 5. května v Praze, obor ženská sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Hana ANDĚLOVÁ

Hana ANDĚLOVÁ

Ambulantní sestra

Hana Andělová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od července 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Monika STEPANEC

Monika STEPANEC

Ambulantní sestra

Monika Stepanec vystudovala Střední zdravotnickou školu Povážská Bystrica, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Tereza JAKEŠOVÁ

Tereza JAKEŠOVÁ

Ambulantní sestra

Tereza Jakešová vystudovala Gymnázium Žamberk. Následně navázala studiem na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. V Očním centru Praha pracuje od září 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Jana VINŠOVÁ

Jana VINŠOVÁ

Ambulantní sestra

Jana Vinšová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jindřichově Hradci, obor Všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2024 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Milada KUBÍNOVÁ

Milada KUBÍNOVÁ

Ambulantní sestra

Milada Kubínová vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, obor Zubní technik. Následně na toto studium navázala na Střední škole obchodní v Praze. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2023 jako ambulantní sestra. 

Zobrazit více
Kateřina REIBENSPIESS

Kateřina REIBENSPIESS

Zdravotnický asistent

Kateřina Reinbenspiess vystudovala Střední průmyslovou školu Elektrotechnickou v Praze, zaměření na zdravotnickou techniku. V Očním centru Praha pracuje od dubna 2023 jako zdravotnický asistent.

Zobrazit více
Eva PLUHAŘOVÁ

Eva PLUHAŘOVÁ

Sanitářka

Eva Pluhařová vystudovala SOU zakončené maturitní zkouškou. V Očním centru Praha pracuje od června 2023 jako sanitářka.

Zobrazit více