Chci se objednat

Naše sestřičky

Jana BARCHÁNKOVÁ

Jana BARCHÁNKOVÁ

Vedoucí sestra

Jana Barchánková vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, poté absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro intenzivní péči. V Očním centru Praha pracuje od října 2010 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Helena POKORNÁ

Helena POKORNÁ

Sálová sestra

Helena Pokorná pracuje v Očním centru Praha od roku 2000 jako vrchní sálová sestra. Po dokončení střední školy začala Helena Pokorná pracovat na chirurgii v Ústřední vojenské nemocnici.

 

Zobrazit více
Daniela STUDNIČKOVÁ

Daniela STUDNIČKOVÁ

Sálová sestra

Daniela Studničková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, 5. května - obor Všeobecná zdravotní sestra. Následně na stejné škole pokračovala v nástavbovém studiu - obor Sestra intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od září 2017 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Soňa FIŠEROVÁ

Soňa FIŠEROVÁ

Sálová sestra

Soňa Fišerová studovala na Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole 5. května v Praze, obor Nutriční terapeut - dietní sestra. V Očním centru Praha pracuje od března 2021 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Jana VEVERKOVÁ

Jana VEVERKOVÁ

Sálová sestra

Jana Veverková vystudovala Gymnázium Beroun a Sportovní Gymnázium Nad Štolou. Následně navázala nástavbovým studiem na Střední zdravotnické škole Ruská na Praze 10 - obor Diplomovaná všeobecná sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako sálová sestra.

Zobrazit více
Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Mgr. Klára SLEZÁKOVÁ

Ambulantní sestra

Mgr. Klára Slezáková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, na kterou navázala vysokoškolským studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského (obor Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství pro školní kluby) a následně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor Pedagogika). V Očním centru Praha pracuje od června 2017 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Mgr. Veronika KAISEROVÁ

Mgr. Veronika KAISEROVÁ

Ambulantní sestra

Mgr. Veronika Kaiserová vystudovala střední zdravotnickou školu ve Znojmě, poté pokračovala ve studiu Ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V Očním centru Praha pracuje od února 2013 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Andrea HEKRDLOVÁ

Andrea HEKRDLOVÁ

Ambulantní sestra

Andrea Hekrdlová vystudovala Střední zdravotnickou školu 5. května v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Na toto studium navázala specializační studiem na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V Očním centru Praha pracuje od května 2020 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Pavla PILECKÁ

Pavla PILECKÁ

Ambulantní sestra

Pavla Pilecká vystudovala Gymnázium nám. Lidových milicí v Praze. Na toto studium navázala denním studiem na Střední zdravotnické škole 5. května v Praze, obor ženská sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Hana ANDĚLOVÁ

Hana ANDĚLOVÁ

Ambulantní sestra

Hana Andělová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od července 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Bc. Tereza DROBNÁ

Bc. Tereza DROBNÁ

Ambulantní sestra

Bc. Tereza Drobná vystudovala Střední zdravotnickou školu Považská Bystrica, obor Zdravotnícky asistent. Následně navázala vysokoškolským studiem na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva, odbor Ošetrovateľstvo. V současné chvíli pokračuje v externí formě magisterského studia.  V Očním centru Praha pracuje od srpna 2021 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Monika STEPANEC

Monika STEPANEC

Ambulantní sestra

Monika Stepanec vystudovala Střední zdravotnickou školu Povážská Bystrica, obor Všeobecná zdravotní sestra. V Očním centru Praha pracuje od ledna 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více
Tereza JAKEŠOVÁ

Tereza JAKEŠOVÁ

Ambulantní sestra

Tereza Jakešová vystudovala Gymnázium Žamberk. Následně navázala studiem na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. V Očním centru Praha pracuje od září 2022 jako ambulantní sestra.

Zobrazit více