PROVOZ NEOMEZEN

Chci se objednat

Naši lékaři

DOC. MUDr. JIŘÍ PAŠTA, CSc., FEBO

DOC. MUDr. JIŘÍ PAŠTA, CSc., FEBO

Odborný garant a šéfchirurg

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1980 až dosud pracuje na Oční klinice ÚVN Praha, kde mnoho let působil jako přednosta oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Od 1.1.2013 je odborným garantem Očního centra Praha, a.s.

Zobrazit více
Prim. MUDr. RADAN ZUGAR

Prim. MUDr. RADAN ZUGAR

Primář, kataraktový chirurg

MUDr. Radan Zugar vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V lednu roku 2011 nastoupil jako odborný lékař v Očním centru Praha, kde byl v září téhož roku jmenován primářem. Funkci primáře Očního centra Praha vykonává dodnes. Prim. MUDr. Radan Zugar se věnuje kataraktové chirurgii, ročně provede přes 1000 operací šedého zákalu.

Zobrazit více
MUDr. MICHAL JANEK

MUDr. MICHAL JANEK

Emeritní primář, kataraktový chirurg

MUDr. Michal Janek je významnou osobností v oblasti české kataraktové chirurgie. S počtem téměř 30 000 operací šedého zákalu se řadí k předním chirurgům v České republice. Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulsifikací, byl propagátorem ambulantního způsobu této operace.

Zobrazit více
MUDr. ANDREA JANEKOVÁ, FEBO

MUDr. ANDREA JANEKOVÁ, FEBO

Kataraktový a sítnicový chirurg

MUDr. Andrea Janeková, FEBO vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V květnu 2019 v Paříži úspěšně složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela prestižní titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology). Od listopadu 2012 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. DANA ČERNOHUBÁ

MUDr. DANA ČERNOHUBÁ

Sítnicová specialistka

MUDr. Dana Černohubá vystudovala 2. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Je absolventkou zahraničních kurzů a stáží ESASO Medical Retina module, Surgical Retina module Switzerland, Vienna wetlab course  - Surgical Retina. V Očním centru Praha působí od listopadu 2018 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. LUCIE FRANTLOVÁ

MUDr. LUCIE FRANTLOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Lucie Frantlová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala stáž na Oftalmologické klinice ve FNKV v Praze a další odborné stáže v Oblastní nemocnici Příbram a v nemocnici Na Bulovce v Praze. Od února 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. MICHAELA KLEMENTOVÁ

MUDr. MICHAELA KLEMENTOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Michaela Klementová vystudovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala stáž na očním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a další odborné stáže ve FN Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Trutnov a v Nemocnici Havlíčkův Brod. Od srpna 2017 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha.

Zobrazit více
MUDr. LUCIA HEGEDUŠOVÁ

MUDr. LUCIA HEGEDUŠOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Lucia Hegedušová vystudovala Jesseniovu lékařskou fakultu v Martině. Absolvovala odbornou stáž na Oční klinice VFN v Praze. A dále absolvovala zahraničný kurz ESASO Glaucoma Module ve Švýcarsku. V Očním centru Praha působí od září 2020 jako odborný oční lékař. 

Zobrazit více
MUDr. MILAN VOJTA

MUDr. MILAN VOJTA

Odborný oční lékař

MUDr. Milan Vojta vystudoval Univerzitu Karlovu - Lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor Všeobecné lékařství. Při studiích absolvoval dobrovolnickou praxi v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice. V Očním centru Praha působí od dubna 2021 jako odborný lékař. 

Zobrazit více
MUDr. ANETA VEJVODOVÁ

MUDr. ANETA VEJVODOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Aneta Vejvodová vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, s prospěchovým stipendiem. V Očním centru Praha působí od září 2021 jako odborný oční lékař.

Zobrazit více
MUDr. JAN HRON

MUDr. JAN HRON

Odborný oční lékař

MUDr. Jan Hron pracuje od roku 1993 na Očním oddělní Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde je vedoucím diabetologické poradny. V Očním centru Praha působí od roku 2010. Věnuje se kataraktovým vyšetřením.

Zobrazit více
MUDr. IRENA KUŽELOVÁ

MUDr. IRENA KUŽELOVÁ

Odborný oční lékař

MUDr. Irena Kuželová od roku 1999 působila na Oční klinice VFN a souběžně na očním oddělení ve FN Bulovka. Od roku 1996 doposud pracuje ve své soukromé oční ambulanci v Kralupech nad Vltavou. Od června 2011 působí v Očním centru Praha, kde se zabývá kataraktovými vyšetřeními a konzultacemi  při výběru kontaktních čoček.

Zobrazit více