PŘESTĚHOVALI JSME SE!
Od 11.4.2023 nás najdete v budově Port7 na Nádraží Holešovice.

Chci se objednat

Biologická léčba sítnice (nitrooční injekce)

Oční centrum Praha se stalo specializovaným (tzv. centrovým) pracovištěm v Praze a středočeském kraji, které může poskytovat biologickou léčbu sítnice pomocí tzv. anti-VEGF látek plně hrazenou ze zdravotního pojištění. Rozšiřujeme tak péči pro naše pacienty a nabízíme moderní možnost léčby vážných onemocnění sítnice, která mohou vést až ke ztrátě zraku.

Biologická léčba sítnice spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s anti-VEGF preparátem do sklivce, který brání otokům a krvácení sítnice a zároveň potlačuje růst nových cév. Biologická léčba je cílená, maximálně efektivní a její včasná aplikace může zastavit či významně zpomalit postup onemocnění. Naopak bez léčby může být ztráta vidění velmi rychlá a závažná, dokonce může vést až k praktické slepotě.

  

Pro koho je biologická léčba vhodná

Aplikace nitroočních injekcí s anti-VEGF preparátem je indikována u pacientů s následujícím onemocněním sítnice:

  • Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Při věkem podmíněné makulární degeneraci dochází k postižení tzv. makuly (žluté skvrny) a pacient je postižen ztrátou centrálního vidění. U vlhké formy nemoci dochází k růstu abnormálních cév na sítnici, jejich prosakování a krvácení do sítnice, otokům sítnice i jejímu případnému odloučení.  

  • Diabetický makulární edém (otok makuly) u pacientů s diabetickou retinopatií

Jedná se o komplikaci diabetické retinopatie, při které dochází na sítnici ke vzniku krvácení a otoku z prosakující cév. K biologické léčbě se přistupuje, pokud selhává předchozí laserová terapie.

  • Žilní okluze

Jedná se o druhé nejčastější cévní onemocnění sítnice, při kterém dochází k ucpání sítnicové žíly způsobující otok makuly. K biologické léčbě se přistupuje, pokud selhává předchozí laserová terapie.

  • Myopická makulární degenerace

Vzniká u pacientů se silnou krátkozrakostí, kdy zvětšená oční bulva způsobuje ztenčení sítnice. Dochází k růstu abnormálních cév, které prosakují a krvácejí do sítnice a způsobují otok sítnice. 

Anti-VEGF preparáty jsou řazeny mezi tzv. centrové léky, které jsou finančně nákladné. Zdravotní pojišťovny je hradí na základě splnění přesně daných kritérií pro tato onemocnění. Na poskytování biologické léčby anti-VEGF preparátem máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

Jak probíhá léčba

Pacient musí podstoupit komplexní oční vyšetření včetně specializovaného vyšetření skenování sítnice pomocí OCT Angiografie. Toto vyšetření zobrazí stav jednotlivých vrstev sítnice i funkčnost všech jejích struktur. 

V první fázi se aplikuje 1 injekce a dále je pacient v pravidelných intervalech kontrolován a dle výsledku je preparát je znovu podán. Ve většině případů je nutná aplikace nejméně tří injekcí preparátu. U většiny pacientů je biologická léčba účinná a vede ke zpomalení či zastavení onemocnění. Existuje ale určité procento pacientů, kteří na tuto léčbu nereagují a v těchto případech se v léčení dále nepokračuje.

 

Samotná aplikace nitroočních injekcí

Aplikace nitroočních injekcí je zcela bezbolestná a rychlá, provádí se ambulantně na operačním sále. Před zákrokem je oko znecitlivěno kapkami a následně je oko i oční okolí vydesinfikováno a překryto sterilní rouškou. Samotná aplikace injekce trvá pouhou minutu. Účinná látka je pacientovi aplikována velmi tenkou jehlou po malých dávkách do sklivce oka. Po aplikaci je oko překryto náplastí. Před a po aplikaci nitrooční injekce si pacient musí kapat oční kapky, které brání vzniku případných infekčních komplikací a urychlí hojení oka. 

 

Novinky v biologické léčbě

Patříme mezi první centra v České republice, která začali aplikovat novou, nejmodernější biologickou léčbu.

„Výhodou této léčby je dlouhodobá stabilita a duální efekt biologického léčiva. Zároveň by díky této nové léčbě měli pacienti s onemocněním sítnice absolvovat menší počet nitroočních injekcí než u dosavadních léků,“ vysvětluje výhody nové léčby MUDr. Dana Fillová, vedoucí lékař aplikačního a vitreoretinálního centra OCP.

  

horizontal